Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Cadru instituțional

DECISION no. 725 On the mechanism for coordinating the state policy in the field of diaspora, migration and development
Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării
Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare
Instituirea Biroului pentru relaţii cu diaspora, cu statut de direcţie generală a Cancelariei de Stat – Hotărârea Guvernului nr. 780 din 19 octombrie 2012
Numirea în funcție a șefului Biroului pentru relații cu diaspora – DispozițiaGuvernului nr.106 din 12.12.2012.
Dispoziția Guvernului 64-D din 4 iulie 2014 cu privire la instituirea grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei cu privire la diaspora ”Diaspora 2025”, a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei.
Hotărârea Guvernului Nr. 735 din 09.06.2016 cu privire la organizarea Zilelor Diasporei
Hotărârea Guvernului nr. 873 din 21.10.2014 prin care au fost abrogate hotărârile Guvernului cu privire la Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti (CCD) și aprobarea Regulamentului CCD
Dispoziția Guvernului 58-d din 7 iunie 2013
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.657 din 9.11.2009.