Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Rapoarte de activitate

Raport privind organizarea și desfășurarea Zilelor Diasporei 21-23 august 2020
Raport de monitorizare și evaluare a Programului DOR Diaspora*Origini*Reveniri 2020
Raport de progres pentru anul 2019 privind realizarea Planului de Acţiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare
Raport de activitate BRD în semestrul II 2016
Raport de activitate BRD - semestrul I, anul 2016
Raport de activitate BRD - semestrul II, anul 2015
Raport de activitate BRD - semestrul I, anul 2015
Raport de activitate BRD în semestrul II 2014
Raport de activitate BRD în semestrul I 2014
Raportul de activitate al Biroului pentru relații cu diaspora al Cancelariei de Stat (cu statut de direcție generală), conform Planului de activitate al Cancelariei de Stat pentru anul 2013

Pages