Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

PROIECTE SUSȚINUTE DE PROGRAMUL DIASPORA ENGAGEMENT HUB

***

PROIECTE INOVATOARE ALE DIASPOREI

 

 

Natalia Ghilașcu

Statele Unite ale Americii

”Moldova: Timpul Schimbărilor”

Proiectul urmărește crearea platformei online “Moldova Times” a diasporei din SUA pentru promovarea si împărtășirea experiențelor pozitive ale acestora cu cetățenii rămași acasă, oferirea de comentarii și recomandări privind politicile din Moldova, prin: crearea de conturi de blog ale liderilor diasporali, interviuri, reportaje și documentare despre diaspora din SUA. 

 

 

Denis Roșca

Republica Moldova

”Asigurarea diasporei cu materiale informative despre oamenii de valoare născuți în Moldova”

Proiectul implică traducerea în engleză, redactarea și machetarea unei colecții de 1800 biografii ale oamenilor notorii din perioada anilor 1812-2016, născuți pe teritoriul Basarabiei, inclusiv a celor care s-au realizat peste hotare, reprezentînd toate naționalitățile Moldovei și toate regiunile (inclusiv Gagauzia și Transnistria).

 

 

Nicu Știrbeț

Marea Britanie 

”Dezvoltarea eco-turismului în Lunca Prutului”

Proiectul prevede amenajarea unei pensiuni eco-touristice din cadrul Complexului Etno-cultural Văleni, parte a Rezervației Naturale ,,Prutul de Jos”, conform principiului eco-chic,  precum  și promovarea traseului  eco-turistic ”Drumul lui Petru Rareș”.

 

 

Marcel Lazăr

România

”Moldo Crescendo op. 2 – Conace”

Proiectul urmărește organizarea unui festival de 12 zile compus din patru concerte de muzică clasică în patru conace ale RM: două în conace renovate și alte două în conace care necesită a fi renovate, în vederea promovării patrimoniului cultural al țării, implicând și muzicieni din diasporă. 

 

 

Ion Lazarenco Tiron

Irlanda

”Sportul Unește”

Proiectul ”Sportul Unește” presupune finalizarea construcției și amenajării unui stadion dintr-o localitate rurală (s. Brăviceni), formarea și antrenarea de echipe de fotbal, precum și desfășurarea de competiții sportive, în vederea ocupării și educației copiilor și adolescenților din această localitate prin sport.

 

 

Valeria Șvarț-Gröger

Germania 

”Eco-Centru pentru instruiri și dezvoltare rurală”

Proiectul prevede crearea unui Eco-Centru de instruiri în cadrul Eco-village Moldova, în vederea dezvoltării comunităților rurale prin  educație aplicativă, transfer de cunoștințe și schimb de experiențe în domeniul abordărilor ecologice rurale inovative.

 

 

Veaceslav Crețu

Statele Unite ale Americii

”DigiKids – A Computer Science Summer Camp for High School Students”

Proiectul prevede organizarea unei școli de vară destinate elevilor din liceele r. Ialoveni, în vederea sporirii cunoștințelor și abilităților acestora în domeniul Tehnologiilor Informaționale și a Comunicațiilor Digitale, crearea unei rețele de e-ambassadors care vor fi însărcinați cu înființarea în cadrul liceelor – țintă a cluburilor locale în domeniul IT. 

 

 

Grigore Bechet

Statele Unite ale Americii

”Moldova – SUA - Cinema”

Proiectul urmărește producerea unui film cu participarea profesioniștilor în domeniul cinematografiei din diaspora Republicii Moldova (SUA, Germania, România), a studenților în domeniul artelor din Republica Moldova, precum și a unui grup de studenți de la Universitatea Columbia din New York, și realizarea schimbului de experiență dintre cineaștii și studenții în domeniu din Moldova și SUA.

 

 

Vladimir Lipca

Federația Rusă

”Platforma offfy.com – o nouă valență în relația dintre medici și pacienții cronici din Republica Moldova”

Proiectul urmărește crearea și pilotarea platformei www.offfy.com, care va permite monitorizarea și oferirea de suport la distanță pacienților cu boli cronice (cardiovasculare și diabet).

 

 

Tatiana Nogailîc

Italia

”Antreprenoriat social”

Proiectul prevede procurarea unui set de stupi și familii de stupi în preajma unui liceu din localitatea Puhoi, r. Ialoveni, precum și ocuparea și educația elevilor, prin implicarea în activitatea de apicultură, urmând ca 50% din mierea produsă să fie livrată grădinițelor, liceului și cantinei sociale din localitate. 

 

 

Dorina Baltag

Olanda

”Moldova.EU”

Proiectul prevede crearea platformei academice online ”Moldova.EU”, care va oferi o cartografiere a reprezentanților înalt calificați ai diasporei, profesioniști în diverse domenii; precum și materiale și articole de specialitate produse atît de ”diaspora științifică” identificată, dar și de participanții la un ”Skills Cafe”, care vor fi instruiți în realizarea de cercetări științifice.

 

 

Dorin Lozovanu

Estonia

”Atlasul comunităților și diasporei moldovenești”

Proiectul prevede cartografierea diasporei moldovenești, elaborarea unei baze de date complexe despre comunități și diasporă, de hărți  și materiale cartografice despre comunitățile din diasporă și publicarea acestora ca parte integrantă a unui Atlas al comunităților și diasporei moldovenești, în limba română și engleză.

 

 

Adrian Vlas

România 

”AVAI Movement”

Proiectul prevede crearea unei platforme integrate pentru persoanele cu dizabilități, pentru a putea fi adaptată la orice tip de mașină, precum și dezvoltarea unei mașini personalizate nevoilor acestora.

 

 

Simion Croitoru

Portugalia

”Confraria Eno-Gastronomica da Moldavia” (Frăția Eno-Gastronomica Moldovenească)

Proiectul prevede crearea Frăției Eno-gastronomice Moldovenești, care va organiza degustări de vinuri și evenimente culinare în Moldova și Portugalia, astfel urmărind promovarea vinurilor și bucătăriei moldovenești în această țară.

 

 

Igor Rotaru

România

„Clusterul de turism Hâncești”

Proiectul va facilita lansarea unui parteneriat – public privat, în vederea promovării turismului în raionul Hâncești. 

 

 

Cătălina Catană

Olanda

„Farmhack”

Proiectul constă în organizarea unui eveniment de două zile care va utiliza metodologia lean start-up, cu participarea experţilor în IT, a designeri și antreprenorilor în domeniul agriculturii, în vederea împărtășirii tehnologiilor inovatoare și a construirii de semi-prototipuri în domeniul agriculturii, cu accent pe ramura cultivării fructelor şi legumelor. 

 

 

***

REÎNTOARCEREA PROFESIONALĂ (PE TERMEN SCURT) A DIASPOREI

 

 

Tudor Spătaru

Statele Unite ale Americii

”Dezintegrarea si eliminarea pesticidelor organice halogenate toxice de pe teritoriul RM prin metode electrochimice si catalitice”

Proiectul prevede un parteneriat de colaborare cu Institutul de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei în vederea aplicării de metode inovatoare în scopul dezintegrării şi eliminării pesticidelor halogenate toxice de pe teritoriul RM.

 

 

Alla Roșca

Statele Unite ale Americii

”Promovarea coeziunii sociale în Republica Moldova”

Proiectul urmărește organizarea unei conferințe științifice internaționale la Universitatea de Stat din Moldova, unui atelier, de prezentări și dezbateri cu privire la identitatea națională, coeziunea socială și rolul societății civile, și o donatie de cărți în domeniul tehnicilor de propagandă și manipulare.

 

 

Victoria Dunford

Marea Britanie

”Educația – un model pentru a aduce siguranța  la locul de muncă!”

Proiectul prevede organizarea unei serii de instruiri pentru persoanele de la instituțiile care lucrează cu persoane vulnerabile în r. Rîșcani, inclusiv copii și adulți cu dizabilități în domeniul respectării măsurilor de securitate, în special în situații excepționale, precum incendii etc.

 

 

Irina Postolachi

Franța

”Arta teatrală în context lingvistic. Practicile Dramatice în Predarea Limbilor Străine - Limba Franceză (FLE) în contextul Republicii Moldova”

Proiectul urmărește dotarea Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți și a liceelor din r. Glodeni, Rîșcani, Edineț, Drochia și Fălești cu echipament pentru studierea limbilor străine și instruirea profesorilor din aceste instituții de învățământ în predarea limbii franceze prin activități dramatice – metoda Glottodrama.

 

 

Victor Cepoi

Slovenia 

”Cercetare Avansată Accesibilă pentru Toți Cercetătorii (Making Advanced Research Accessible for All Researchers)”

Proiectul prevede elaborarea și implementarea unui curs metodologic de cercetare aplicată pentru studenții de nivelul de licență, masterat și doctorat al Universității Academiei de Științe a Moldovei.

 

 

Ana Marin

Canada

”Transfer de competențe în bioetică (etica cercetării și etica clinică)”

Proiectul prevede organizarea de instruiri/ateliere pentru membrii Comitetului național de etică a Ministerului Sănătății, ai Comitetului de etică a cercetării, și cercetătorii USMF Nicolae Testimițanu, USM și Academiei de Științe a Moldovei în realizarea evaluării etice a proiectelor de cercetare, bioetică și antropologie medicală.

 

 

Tamara Șchiopu

Marea Britanie

”Elaborarea meniurilor alimentare nutritive și cost-eficiente pentru centrele sociale independente din Moldova”

Proiectul prevede transferul de experiență și competențe în domeniul elaborării meniurilor alimentare și cost-eficiente către cinci centre sociale, administrate în bază de auto-finanțare, din raioanele Râșcani și Fălești.

 

 

Dorin Dușciac

Franța

„Transfer de cunoștințe în domeniul fizicii și ingineriei nucleare” 

Proiectul prevede organizarea unui program de instruire pentru elevii și studenții din R. Moldova, popularizarea domeniului și stabilirea perspectivelor de colaborare și a posibilelor parteneriate, în vederea valorificării domeniului în Moldova în scopuri de dezvoltare tehnologică și economică. 

 

 

***

PARTENERIATE TEMATICE ALE DIASPOREI

 

 

Asociația Mediatică ”Pro Diaspora Moldavă”

Portugalia

Revista ”Pro Diaspora KIDS”

Proiectul presupune producerea, machetarea, imprimarea și distribuția revistei ”Pro Diaspora KIDS” dedicată copiilor migranților moldoveni, care va fi distribuită diasporei din Portugalia, Italia, Franța, Irlanda, Marea Britanie.

 

 

”Moldova AID”

Republica Moldova 

”Accesibil Pentru Toți”

Proiectul urmărește identificarea persoanelor cu dizabilități cuprinse între 5-35 de ani din raioanele Rîșcani și Edineț, evaluarea necesităților de echipament ajutător și de adaptare a locuinței și locurilor publice de interes pentru persoanele cu dizabilități și elaborarea unei baze de date complete despre necesitățile acestora.

 

 

Asociația de Moldoveni din Belgia ”NOROC”

Belgia

”O viață demnă AICI și ACOLO”

Proiectul prevede organizarea unui atelier de lucru de trei zile pentru copii, tineri și adulți (părinți), care au cel puțin un membru plecat peste hotare, inclusiv 10 reprezentanți ai diasporei din Belgia, Italia și Spania. Scopul atelierului este creșterea conștientizării asupra riscurilor ce vizează situația copiilor lăsați acasă fără îngrijire părintească, identificarea nevoilor și căilor de soluționare a problemei.

 

 

Clubul de Integrare al Prieteniei Moldo-Cehe "Zimbru Olymp"

Cehia

”Participarea şi Reprezentarea Republicii Moldova la Turneul de fotbal al Minorităţilor etnice din Cehia, Еdiţia a XVIII-a"

Proiectul urmărește reprezentarea echipei diasporei moldovenești la turneul de fotbal al Minorităţilor etnice din Cehia, ce va fi desfășurat sub egida Prim-Vicepreşedintelui Senatului Ceh, prin intermediul participării reprezentanților diasporei din Cehia, Bulgaria, precum și a Federației Moldovenești de Fotbal. Proiectul mai include desfășurarea de activități sportive in timpul programul „Dor” organizat de Biroul pentru Relații cu Diaspora. 

 

 

”Noroc Olanda”

Olanda

”Școala Sustenabilității”

Proiectul presupune organizarea unei școli de vară cu participarea reprezentanților diasporei și cetățenilor moldoveni care locuiesc în țară. Evenimentul urmărește dezvoltarea capacităților în domeniul antreprenoriatului și inițierii de afaceri, inovării sociale, fundraising etc. și va rezulta în implementare a cel puțin 3 inițiative de proiecte dezvoltate de reprezentanții diasporei în comun cu co-naționalii lor de acasă.

 

 

***

ABILITAREA FEMEILOR DIN DIASPORĂ

 

 

Silvia Zaharia

Italia

”EMA- Educație, Mentorat, Antreprenoriat”

Proiectul urmărește integrarea copiilor și tinerilor cu nevoi speciale în societate prin dezvoltarea abilităților acestora în antreprenoriat social și mobilizarea grupurilor de conaționali din diasporă în promovarea și vânzarea produselor confecționate de ei.

 

 

Cristina Braghiș-Leahu

INSPIRA”

Proiectul implică organizarea unei serii de cursuri de inteligență emoțională pentru femeile originare din Republica Moldova din Italia și Spania. 

 

 

***

PROIECTE DE CROWDFUNDING ALE DIASPOREI

 

 

Ina Biriucova

Canada

 „Să colorăm copilăria”

Proiectul constă în organizarea campanie de crowdfunding care va sprijini Asociația Tinerii pentru dreptul la Viață (ATV) din Bălți la amenajarea unui teren de joacă pentru copiii infectați/afectați de HIV, beneficiari ai Centrului de asistență integrată a persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV din mun. Bălți. Grantul oferit de BRD/OIM/SDC urmînd va acoperi procurarea, transportarea și instalarea de echipament de joacă pentru spațiul de joacă. 

 

 

Irina Burlacu

Olanda

„Noul joc de societate: „Era Mobilă” în Europa de Est: comunicarea cercetării științifice altfel”

Proiectul prevede o campanie de crowdfunding pentru producerea în română și rusă a jocului de societate „Era mobilă”, despre libera circulație în Uniunea Europeană și diferențele economice (salarii, pensii și taxe) și sociale (beneficii sociale), în care vor fi incluse Ucraina și Moldova. 

 

 

***

CENTRE EDUCAȚIONALE ÎN DIASPORĂ

 

Plushkis Nicolai,

Societatea Culturală „Dacia”,

Karaganda, Republica Kazahstan;

 

Dragalin Tatiana,

ONG „Vorbesc Românește”,

Oakville, Canada;

 

3. Godoroja Lilia,

Centrul Educațional al diasporei moldovenești din Cascais

Cascais, Portugalia;

 

4. Gherasim Rodica,

Asociația Culturală a Imigranților Moldoveni „Miorița”,

Barreiro, Portugalia;

 

5. Șestovschi Vasile,

Asociația „Moldavi nel Veneto per la solidarieta sociale ONLUS” și Biserica ortodoxă moldovenească „Nașterea Maicii Domnului”,

Padova, Italia;

 

6. Albu Cristina,

Centrul educațional ”Crisalida” din cadrul Comunității Basarabenilor din Irlanda ”Moldova Vision”,

Dublin, Irlanda;

 

7. Grosu Larisa,

Asociația cultural-religioasă „LusOrtodoxia”,

Faro, Portugalia;

 

8. Dimitrașco Nina,

Asociația de Moldoveni din Belgia,

Bruxelles, Regatul Belgiei;

 

9. Cosoi Andrei,

Asociația „Centro Internationale di Cultura e Socialita – Solidarieta Universale”,

Padova, Italia;

 

 

10. Guzun Doina,

Asociația pentru Integrarea Migranților,

Paris, Franța.