Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Seminar de instruire pentru regiunea Centru a Republicii Moldova privind implementarea Mecanismului de Coordonare a politicii de stat pe domeniul DMD în politicile de dezvoltare locală

Published on: Thu, 08/01/2019 - 09:38

La 31 iulie 2019, Biroul relații cu diaspora (BRD) a organizat un seminar de instruire regional privind implementarea Mecanismului de Coordonare a politicii de stat în domeniul diasporă, migrație și dezvoltare (DMD) în politicile de dezvoltare locală.

 

De instruiri au beneficiat reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I și II, responsabili de domeniul DMD la nivel decizional și tehnic (primari, viceprimari, vicepreședinți de raion, precum și reprezentanții Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat).

 

La sesiunea dată au participat 35 de persoane din raioanele situate în regiunea Centru a Republicii Moldova, care au beneficiat de informații privind cadrul de monitorizare recomandat pentru măsurarea includerii abordării integrate a domeniului DMD la nivel de raion și municipiu, precum și date statistice rezultate din procesul de implementare a Mecanismului Interinstituțional de referire a cetățenilor Republicii Moldova reveniți de peste hotare.

 

Seminarul de instruire s-a desfășurat cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, în faza a II-a implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul BRD.

 

Următoarea sesiune de instruire a reprezentanților autorităților publice locale se planifică a fi organizată în regiunea Nord la 2 august 2019.