Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

TERMEN EXTINS! BRD anunță concurs deschis pentru selectarea unui consultant național pentru elaborarea conceptului platformei de comunicare și informare în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării

Biroul relații cu diaspora caută un consultant național pentru elaborarea conceptului și caietului de sarcini IT a platformei digitale care va oferi informații și ghidări ușor accesibile pentru implicarea diasporei la dezvoltarea Republicii Moldova și consolidarea dialogului diasporă – Guvern / diasporă – diasporă.

 

Context

Activitatea se realizează în corespundere cu Obiectivul 3 Implementarea eficientă a programelor guvernamentale naționale pentru valorificarea contribuției diasporei în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) pentru perioada 2019-2022 (HG nr.60/2019) precum și Obiectivul 3 Mobilizarea, valorificarea și recunoașterea potențialului uman al diasporei din Planul de acțiuni al Biroului relații cu diaspora și Strategia națională „Diaspora-2025” (HG nr.200/2016).       

 

Scopul activității constă în elaborarea conceptului și Caietului de sarcini IT a platformei digitale pentru consolidarea parteneriatelor pe domenii de interes comun (economic, social, cultural, financiar, voluntariat, filantropie) a persoanelor calificate/asociații și comunități din diasporă, Guvern, autorități publice centrale și locale, mediul academic, sectorul privat, mediul de afaceri, asociațiile de băștinași, comunitățile locale, societatea civilă. Platforma digitală va fi parte a spațiului unic de web hosting al Guvernului RM și va fi interconectată cu pagini oficiale ale autorităților din Republica Moldova și organizații non/interguvernamentale care prezintă interes pentru reprezentanții diasporei și cetățenii Republicii Moldova, cum ar fi: www.gov.md, www.brd.gov.md, www.iom.md, ș.a.     

 

Adițional la domeniile tradiționale (economic, social, cultural, financiar, voluntariat, filantropie), platforma va viza și domenii cu potențial inovator pentru implicarea diasporei în programele de dezvoltare națională și locală, precum: agricultură ecologică și organică, agroturism, medicină, tehnologii informaționale, dezvoltare locală și infrastructură, educație, economie bazată pe cunoaștere sau economie verde, business angels, innovation camps, investment ventures, inginerie civilă, sport de performanță, antreprenoriat social, marketing internațional și exportul produselor Fabricate in Moldova, ș.a.), facilitândcontribuția diasporei la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.  

 

Grup-țintă:

 • Originarii RM stabiliți peste hotare, care vor să mențină legături sustenabile cu Republica Moldova, implicându-se pe diferite dimensiuni (procese consultative, elaborarea politicilor publice naționale, proiecte/programe de dezvoltare națională și locală, activitate de voluntariat, mobilitate academică, stagii, mentorat, promovarea identității naționale, etc.);  
 • Originarii RM stabiliți peste hotare, care vor să revină acasă și au nevoie de informații cu privire la oportunitățile de reintegrare socială, economică și profesională în Republica Moldova;
 • Cetățenii RM care vor să plece peste hotare și au nevoie de informații clare și actualizate cu privire la oportunitățile legale de emigrare și integrare socială și profesională în țara de destinație;
 • Instituții din mediul public, academic, privat și de afaceri care sunt interesate de consolidarea parteneriatelor cu reprezentanți ai diasporei, transfer al cunoștințelor-inovațiilor-competențelor și ai căror beneficiari direcți sau indirecți sunt aceștia.   

 

Structura platformei poate include următoarele module:

 • Rețele ale diasporei calificate (ex. Diaspora Knowledge Network, DKN, Science Ambassadors, plus373);
 • Comunitatea on-line de expertiză și suport a diasporei (ex.http://migratie.md/migration/departure/informatii-utile/expertii-diasporei.html);
 • Programe/inițiative de mentorat peste hotare și în țară (ex.https://www.mentorme.md/mentorat);
 • Programe de stagii, internship și mobilitate academică în Moldova (în instituții publice centrale/raionale/locale, organizații internaționale, organizații non-guvernamentale, asociații de băștinași, agenți economici, universități, comunități locale, ex. www.stagii.gov.md);
 • Programe de voluntariat în comunitățile locale, asociațiile diasporei, asociațiile de băștinași (ex. https://voluntariat.md/contact-us/);
 • Centrele Educaționale ale Diasporei (CED) (date de contact, scurtă descriere, link la pagina, agenda activităților).
 • Forumuri tematice de consultări publice a actelor normative (ex. planuri de acțiuni, etc);
 • Informații și ghidări ușor accesibile pentru situațiile excepționale, de urgență, etc. din Republica Moldova și de peste hotare.
 • Înregistrare on-line și recepționarea informațiilor, buletinului informativ al BRD;
 • Baze actualizate a datelor de contacte, respectînd legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal (persoane fizice, instituții publice centrale/locale);
 • Forum online/Chat;
 • Anunțuri diverse;
 • Calendarul evenimentelor;
 • Harta virtuală a diasporei.

 

Funcțiile platformei:

 1. Funcția de promovare. Platforma va avea menirea de a promova în rândul migranților originari din Republica Moldova conștientizarea unei apartenențe la o comunitate. Factorii de integrare ar trebui să fie: un trecut istoric comun; patrimoniul cultural; nevoi și cerințe similare.  
 2. Funcția de informare. Platforma va oferi utilizatorilor informații corecte, accesibile, operative, utile pentru grupurile-țintă vizate. Pot fi luate în considerare următoarele categorii de informații: politicile guvernului cu privire la diasporă; proiecte de HG/legi propuse spre consultare; programele de susținere a diasporei; programe/inițiative de mentorat peste hotare și în țară; programe de stagii, internship și mobilitate academică în Republica Moldova; programe de voluntariat; Centrele educaționale ale diasporei; acțiuni, evenimente, anunțuri relevante care vizează diaspora; înregistrarea asociațiilor din diasporă și a persoanelor fizice din diasporă; studii, date statistice și link-uri utile.
 3. Funcția de comunicare prin chat sau forum online.
 4. Funcția de mobilizare și consolidare. Platforma vamobilizadiaspora să participe la procese de consultare a proiectelor de acte normative și elaborare a politicilor publice, proiecte de caritate și de dezvoltare la nivel national/local, facilitând transferul de cunoștințe și expertiză din partea migranților către autoritățile publice, mediul de afaceri și societatea civilă din Republica Moldova.
 5. Funcția de instituționalizare a diasporei. Platforma va facilita identificarea și promovarea membrilor diasporei, asociațiilor proactive din diasporă și implicarea acestora în programele naționale etc.
 6. Funcția participativă. Platforma are drept scop de a facilita implicarea diasporei în domeniul de politici, social, economic, etc., astfel încât diaspora să fie abilitată în: a reprezenta preocupările și interesele migranților; a forma agenda politicilor migraționale; a participa la promovarea unor soluții specifice în domeniul politicii migraționale.

 

Sarcini:

 • Efectuarea unei analize a platformelor și paginilor web din Republica Moldova orientate spre migrație (politici naționale în domeniul migrației, emigrare, reintegrare în Republica Moldova, promovare a investițiilor, ș.a.)
 • Elaborarea conceptului platformei în concordanță cu funcțiile preconizate ale acesteia și structura propusă mai sus, și anume: a) prezentarea detaliată a conținutului modulelor și sub-modulelor; b) formularea recomandărilor de promovare și sporire a atractivității platformei pentru grupul–țintă (elemente de design, mesaje–cheie, ș.a.);
 • Elaborarea caietului de sarcini IT pentru programarea platformei digitale. Caietul va conține: a) structura platformei; b) elemente funcționale ale paginii web; c) cerințe generale, de securitate, software, etc. a platformei; ș.a.  

 

Livrabile:

 • Conceptul platformei digitale, prezentat și acceptat de către Biroul relații cu diaspora;
 • Caiet de sarcini IT pentru programarea platformei digitale prezentat și acceptat de către Biroul relații cu diaspora;
 • Raport final pe activitate prezentat și aprobat de către Cancelaria de Stat/Biroul relații cu diaspora (după desfășurarea propriu-zisă a activității).    

 

Perioada de desfășurare a activității: până la 30 zile.

 

Profilul candidatului eligibil:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (profil economic, juridic, social sau alte domenii relevante).
 • Cunoașterea avansată a programelor și capacitatea de a utiliza în mod eficient instrumentele IT.
 • Experiență documentată de elaborare a conceptelor/caietelor de sarcini IT pentru platforme digitale.
 • Studiile universitare de ciclul II și III (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj.
 • Cel puțin 3 ani de experiență documentată cu organizații internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul pieței muncii, politicilor economice, sociale.
 • Experiență în elaborarea rapoartelor, studiilor, cercetărilor în domeniul pieței muncii, migrației, domeniul social etc.
 • Cunoașterea problemelor legate de migrație, diaspora și a reglementărilor din Republica Moldova în acest domeniu.
 • Abilități de analiză, planificare, formulare de recomandări, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.

 

Modalitatea de aplicare pentru poziția de consultant național:

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze un mesaj cu subiectul „Consultant național – Platforma digitală” prin e-mail la următoarea adresă -brd@gov.md, care să includă următoarele:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • Ofertă tehnică privind elaborarea livrabilelor solicitate;
 • Scrisoare de intenție.

 

Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 21 octombrie 2019.

 

Doar candidații selectați vor fi contactați.

 

NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.