Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Transparență decizională

Legea cu privire la transparență

Proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020"
Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație
Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional
Hotărîrea nr. 96 din 16 februarie 2010
Subscribe to Agenda