Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Rapoarte de activitate

Mid-term Evaluation Report of the Diaspora-2025 National Strategy, Republic of Moldova
Raport de evaluare la jumătate de termen a Strategiei Naționale Diaspora-2025, Republica Moldova
Raport privind implementarea cadrului de monitorizare a politicilor în domeniul DMD la nivel de raion/municipiu
RAPORT privind nivelul de realizare a Declarației Congresului Diasporei, ediția 2021
Raport privind organizarea și desfășurarea Zilelor Diasporei 2022
Raport de monitorizare și evaluare a Programului DOR Diaspora*Origini*Reveniri 2022
Raport de activitate Biroul relații cu diaspora pentru anul 2021
Raport privind organizarea și desfășurarea Zilelor Diasporei și a Congresului Diasporei, ediția 2021
Raport privind organizarea Programului guvernamental DOR-Diasporă Origini Reveniri, ediția 2021
Raport de progres ianuarie 2021-iunie 2021 privind implementarea proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a

Pagini