Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Rapoarte de activitate

Raport privind organizarea și desfășurarea Zilelor Diasporei 2022
Raport de monitorizare și evaluare a Programului DOR Diaspora*Origini*Reveniri 2022
Raport de activitate Biroul relații cu diaspora pentru anul 2021
Raport privind organizarea și desfășurarea Zilelor Diasporei și a Congresului Diasporei, ediția 2021
Raport privind organizarea Programului guvernamental DOR-Diasporă Origini Reveniri, ediția 2021
Raport de progres ianuarie 2021-iunie 2021 privind implementarea proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a
Raport la Planul de Acțiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare HG nr. 724/2017
Raport de activitate Biroul relații cu diaspora pentru anul 2020
Raport privind implementarea cadrului de M&E participativă a politicilor în domeniul Diasporei Migrației și Dezvoltării și a abordării integrate în acest sens
Implementarea cadrului de M&E participativă a politicilor în domeniul Diasporei Migrației și Dezvoltării și a abordării integrate în acest sens

Pages