Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Ambasadorul Letoniei E.S. Uldis Mikuts în vizită la Biroul relații cu diaspora.

Published on: Tue, 11/23/2021 - 08:53

În vizită de lucru la Biroul relații cu diaspora au fost E.S. Uldis Mikuts, Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova și Kristīne Zinčenko, Secretar III în cadrul Ambasadei.

 

În cadrul discuției, oaspeții au manifestat un interes sporit pentru acțiunile, programele și politicile BRD-ului, cu scopul de a iniția colaborari între cele două state.

 

Nadejda Zubco, șeful BRD s-a referit la prioritățile echipei Biroului relații cu diaspora și a prezentat direcțiile principale de activitate ale instituției, în contextul Strategiei Naționale „Diaspora-2025”, inclusiv, Mecanismul pentru coordonarea politicii de stat în domeniul diasporă, migrație, dezvoltare (DMD), Programele guvernamentale Diaspora Acasă Reușește-DAR 1+3 și Diaspora Engagement HubDEH, dar și Programul național de stimulare a revenirii și facilitare a (re)integrării cetățenilor RM implicați în procesul de migrație pentru anii 2022-2026.

 

La rândul său, E.S. Uldis Mikuts a împărtășit echipei BRD, modalitatea de lucru cu diaspora și implicarea în procesul decizional în Letonia, menționând Legea diasporei, instituția Ambasadorului pentru relații cu diaspora, Consiliul Diasporei cu 2 grupuri de lucru. În aceiași ordine de idei, E.S. Uldis Mikuts a venit cu inițiativa desfășurării unei vizite de studiu în Republica Moldova, la BRD, a Ambasadorului statului Leton pentru relațiile cu diaspora, în vederea unui schimb de experiență între cele două instituții.

 

Menționăm faptul că, bunele practice ale statului leton prezintă interes pentru BRD, mai ales la capitolul politicii de reintegrare a cetățenilor de peste hotare, consolidarea instituțională și crearea Consiliului Guvern-Diasporă.