Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Anunț privind organizarea consultării publice a Proiectului de Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2020-2021 privind implementarea Strategiei naționale ,,Diaspora-2025”

Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora) iniţiază, începînd cu data de 5 martie 2020, consultarea publică a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2020-2021 privind implementarea Strategiei naționale ,,Diaspora-2025”.

 

Proiectul, este cel de-al doilea act normativ elaborat în vederea implementării Strategiei Naționale ,,Diaspora-2025”, care își propune să extindă opțiunile de implicare a diasporei în dezvoltarea economică durabilă a țării prin intermediul programelor de investiții lansate și implementate de către Guvern în parteneriat direct cu diaspora. Totodată, contribuie la dezvoltarea cadrului de colaborare reciproc avantajos între diasporă, Guvern și societatea civilă din Republica Moldova.

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 21 martie 2020, la e-mail-ul: rodica.marcinschi@gov.md.

 

Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2020-2021 privind implementarea Strategiei naționale ,,Diaspora-2025” şi nota informativă sunt disponibile pe pagina particip.gov.md: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7189

Subscribe to Agenda