Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Apel privind lansarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” 2021

Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat lansează astăzi, Apelul de Granturi în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, aprobat prin HG nr.801/2018.

 

Sunt invitate să aplice la program autoritățile publice locale de nivelul I în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți, partenerii de dezvoltare/donatorii, pentru a beneficia de susținere financiară nerambursabilă în cadrul Programului „DAR 1+3”.

 

Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis începând cu data de 15 februarie 2021 până la data de 21 martie 2021, ora 24:00. Dosarele depuse vor respecta cerințele prevăzute în Ghidul de aplicare al Programului.

 

Programul  este deschis pentru aplicare autorităților publice locale din Moldova, indiferent de numărul de locuitori, care au rol de Aplicant lider și poartă răspundere pentru implementarea eficientă și calitativă a proiectului de dezvoltare locală. 

Finanțarea proiectelor din cadrul Programului se va efectua în baza formulei „1+3”, având următorii parteneri: 

 

(1) Diaspora;

(2) Guvernul Republicii Moldova;

(3) Autoritățile publice locale;

(4) Partenerii de dezvoltare/donatorii. 

 

Domeniile eligibile pentru finanțarea activităților din Program sunt:

 

1) infrastructura (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);  

2) protecția mediului (prevenirea poluării mediului înconjurător, managementul deșeurilor);  

3) economia (dezvoltarea regiunii, investiții, dezvoltarea agriculturii);  

4) eficiența energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică);  

5) cultura (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și festivaluri);  

6) educația (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how);  

7) protecția socială (centre medicale, centre sociale, cantine sociale, altele).  

 

Depunerea dosarelor:

 

Aplicanții lideri vor completa Formularul de aplicare (cu toate anexele solicitate) atât on-line cât și pe suport de hârtie.

 

Transmiterea aplicațiilor în format electronic:

 

Formularele de aplicare completate, împreună cu toate anexele vor fi expediate online la adresa  de email cancelaria@gov.md și brd@gov.md, cu subiectul ”aplicație de finanțare la Programul „DAR 1+3” de la primăria   ____________ .

 

Transmiterea aplicațiilor în original:

 

Formularul de aplicare, cu toate anexele și documentele de suport, cu semnătură și ștampilă în original sau cu mențiunea “corespunde originalului”, într-un exemplar, vor fi transmise prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire în adresa Cancelariei de Stat.

 

Cancelaria de Stat,

Biroul relații cu diaspora, 

Casa Guvernului,

MD-2012, Chişinău,

Republica Moldova

 

Depunerea dosarelor în variantă electronică nu exonerează aplicantul lider de la depunerea dosarului prin poștă. Data depunerii dosarului va fi considerată data depunerii acestuia în variantă electronică, în cazul în care prin poștă va avea o dată ulterioară. Depunerea dosarului în variantă fizică (prin poștă) nu va depăși termenul limită, indicat în Apelul de lansare.

 

Procesul de evaluare și selectare a proiectelor se va realiza de  Comitetul  de evaluare și supraveghere din cadrul Programului.

 

La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarele criterii:

 

  • Relevanța proiectului în conformitate cu obiectivele și prioritățile de dezvoltare locală; 
  • Fezabilitatea, actualitatea proiectului, corespunderea structurii și conținutului propunerii de proiect cu cerințele stabilite în Regulamentul privind implementarea proiectelor în cadrul Programului ”DAR 1+3” și în Ghidul de aplicare și implementare;
  • Sustenabilitatea și impactul socioeconomic al proiectului;
  • Gradul de implicare a diasporei în procesul de inițiere, promovare și implementare a proiectelor.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la etapele și condițiile concursului vizitați pagina: www.brd.gov.md/rubrica DAR 1+3.

 

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: brd@gov.md sau la numărul de telefon: 022-250-524