Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Atelierul de lucru „Regândirea managementului migrației: experiența europeană și națională”

Published on: Thu, 02/18/2021 - 19:08

Pe data de 18 februarie curent, a fost organizat atelierul de lucru „Regândirea Managementului Migrației: experiența europeană și națională”. Acest eveniment s-a desfășurat în cadrul proiectului „Jean Monnet Chair in EU studies and Migration”, implementat de către Academia de Studii Economice din Moldova cu suportul financiar al programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

 

Evenimentul a fost deschis de către Ala Cotelnic, prim-prorector ASEM; Olga Poalelungi, director al Biroului Migrație și Azil al MAI; Nadejda Zubco, șef al Biroului relații cu diaspora. În calitate de moderator a fost dr.hab., prof. univ. Hachi Mihai, coordonator al proiectului sus menționat.

 

La atelier au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai asociațiilor obștești, cercetători din Republica Moldova și România, membrii ai diasporei ș.a. 

 

În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte ce țin de situația actuală, realizările și provocările existente în domeniul  diasporă, migrație și dezvoltare, astfel ca: politicile migraționale în Republica Moldova; diasporă, migrație și dezvoltare obiectiv strategic comun; consolidarea diasporei moldovenești în contextul managementului migrațional; influențele politicilor în intensitatea fluxurilor migraționale din Republica Moldova;  impactul migrației asupra pieței muncii și rolul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în reintegrarea migranților reîntorși ș.a.

 

Întregul eveniment poate fi urmărit la linkul: http://bit.ly/3k34eFW