Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Biroul relații cu diaspora extinde termenul pentru angajarea unui consultant național

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

Termen extins - Consultant național pentru elaborarea Foii de parcurs la reîntoarcere și reintegrare a cetățenilor reveniți de peste hotare

 

Context: Activitatea se realizează în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 674/2023 cu privire la aprobarea Programului național de stimulare a revenirilor și stimulare a reintegrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație pentru anii 2023-2027 și este finanțată în cadrul programului „Moldova: Making the Most of Migration”, faza a III-a  (2023-2026) cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul BRD.

 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de trai a populației Republicii Moldova, beneficiind de o guvernare mai incluzivă, responsabilă, receptivă și având la baza deciziilor dovezi/date, cât și de o participare sporită a migranților / diasporei la dezvoltarea durabilă a țării lor de origine.

Proiectul se bazează pe continuitatea și sustenabilitatea activităților, implementate în faza anterioară a proiectului intitulat „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”.

 

Scopul contractării: Biroul relații cu diaspora (BRD) angajează un consultant național pentru elaborarea unei Foi de parcurs la reîntoarcere și reintegrare a cetățenilor reveniți de peste hotare.  

 

Grup-țintă: migranți reveniți; membrii diasporei care intenționează să revină în Republica Moldova; autorități publice centrale și locale.

 

Modul de realizare a sarcinii: Revenirea în țara de origine după o perioadă de absență poate întâmpina diverse obstacole, de la găsirea unui loc de muncă sau lansarea unei afaceri până la accesarea serviciilor medicale și sociale sau reconectarea cu comunitatea. Recunoscând importanța abordării acestor provocări, foaia de parcurs va oferi un cadru structurat pentru a ajuta persoanele întoarse să depășească barierele și să atingă un grad înalt de reintegrare.

 

Prin colaborarea dintre agențiile guvernamentale, organizațiile neguvernamentale, actorii comunitari și partenerii internaționali, foaia de parcurs își propune să simplifice serviciile de sprijin, să îmbunătățească eforturile de coordonare și să încurajeze persoanele întoarse să revină în comunitățile lor de origine.

 

Activitatea se inscrie în seria de acțiuni recente ale Biroului relații cu diaspora pe această dimensiune, de comun cu elaborarea unui Ghid informativ de suport la revenire și reintegrare si pregătirea lansării unei Unități de suport la revenire. 

 

Elaborarea Foii de parcurs la revenire și reintegrare a cetățenilor moldoveni de peste hotare este un proces important pentru a:

 • identifica necesitățile, vulnerabilitățile și provocările la revenire și reintegrare cu care se confruntă cetățenii;
 • examina mecanismul de interacțiune a acestora cu instituțiile la nivel central sau local;
 • analiza potențialul real al instituțiilor la nivel central și local de a oferi suport ajustat la necesitățile, vulnerabilitățile și provocările cetățenilor la revenire;
 • trasa linii clare de intervenție pentru suport mai eficient la revenire și reintegrare.

 

Foaia de parcurs poate include următoarele aspecte, dar nu limitat la acestea:

1. Efectuarea unei analize a practicii internaționale în domeniul reintegrării migranților reveniți.

 

2. Evaluarea nevoilor individuale la revenire:

 • Elaborarea profilului migrantului revenit.
 • Analiza necesităților, vulnerabilităților și provocărilor la revenire și reintegrare cu care se confruntă persoanele revenite.

 

3. Rolul instituțiilor la nivel central și local în procesul de revenire și reintegrare:

 • Resursele disponibile la nivel central și local pentru  suport la revenire și reintegare.
 • Cartografierea serviciilor de asistență existente pentru reintegrare economică, socială și psihosocială.
 • Efectuarea unei analize a cadrului normativ național în domeniul serviciilor publice disponibile pentru cetățenii reveniți.

 

4. Recomandări privind consolidarea de capacități:

 • Necesitățile de consolidare de capacități la nivel de APC / operatori implicați în consilierea pentru reintegrare.
 • Necesitățile de consolidare de capacități la nivel local.

 

Consultantul va agrea cu BRD instrumentele și etapele de realizare a sarcinii. De asemenea, va prezenta documentul în cadrul unei ședințe de validare pentru reprezentanți ai grupului-țintă (migranți reveniți, diaspora, instituții publice), și parteneri de dezvoltare. Consultantul va ajusta conform cerințelor / recomandărilor formulate și va prezenta versiunea finală a documentului.

 

Livrabile:

 • Foaia de parcurs privind revenirea și reintegrarea migranților reveniți(versiune finală aprobată de cătreBRD);
 • Raport final de activitate prezentat și aprobat (după desfășurarea propriu-zisă a activității).

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare de licență (profil educațional, social, juridic sau alte domenii relevante), studiile postuniversitare (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj;
 • Cel puțin 3 ani de experiență documentată în cadrul organizațiilor internaționale, non-guvernamentale sau a instituțiilor publice cu specific în domeniul educației, tineret, politici sociale, alte domenii relevante;
 • Cunoașterea domeniului și a reglementărilor naționale relevante;
 • Experiență în realizarea unor sarcini similare;
 • Experiență în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor/politicilor;
 • Abilități de analiză, planificare și sinteză a informațiilor, inclusiv de elaborare a studiilor de fezabilitate și formularea de recomandări;
 • Eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, toleranță și gândire creativă;
 • Abilitatea de a lucra eficient în mod individual și/sau în echipă;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române, cunoașterea limbii engleze va prezenta un avantaj.

 

Perioada de desfășurare a activității: 50 zile (mai – iulie 2024).

 

Dosarul va include:

 • Scrisoare de intenție;
 • CV-ul actualizat (maxim 3-4 pagini);
 • Oferta tehnică și financiară (netă), cu specificarea ratei per zi lucrătoare și a sumei totale pentru un număr nu mai mare de 50 zile.

 

Modalitatea de aplicareCandidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze dosarul complet, prin e-mail, cu subiectul Consultant – Foaia de parcurs la reîntoarcere și reintegrare a cetățenilor reveniți de peste hotare la adresa: brd@gov.md

 

Termenul extins pentru aplicare este 2 mai 2024.

 

Vor fi acceptate doar dosarele complete, remise în condițiile și termenul stabilit.

 

NB: Candidatul va fi selectat fără a fi discriminat pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.