Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Biroul relații cu diaspora a lansat o nouă rundă de granturi în cadrul Programului Diaspora Engagement Hub

Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat lansează apelul pentru o nouă rundă de granturi la PROGRAM DE SUSȚINERE A ACTIVITĂȚILOR CULTURALE ȘI EDUCAȚIONALE ÎN DIASPORĂ din cadrul DIASPORA ENGAGEMENT HUB (DEH).

 

PROGRAMUL guvernamental de granturi este destinat Asociațiilor din diaspora, Centrelor Educaționale de studiere a limbii române peste hotare (înregistrate oficial în țara de reședință) și este finanțat din bugetul de stat.

 

SCOPUL programului este valorificarea potențialului și susținerea mediului asociativ al diasporei și Centrelor Educaționale de studiere a limbii române pentru consolidarea, dezvoltarea acestora și participarea  activă la promovarea identității naționale, culturii, limbii și tradițiilor peste hotare.

 

Valoarea totală a grantului va fi până în 100 000 MDL.

 

Se alocă o cotă minimă de 30% din bugetul programului pentru asociațiile diasporei/Centrele Educaționale care nu au mai beneficiat anterior de finanțare în cadrul programului.

 

Regulamentul de aplicare:https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-engagement-hub-0  

 

Durata de implementare a proiectelor - maxim 5 luni (cu condiția de a se încadra în anul bugetar 2024). Perioada respectivă include pregătirea logistică a activității, desfășurarea achizițiilor, semnarea contractelor, desfășurarea propriu-zisă a activității/evenimentului cultural sau educațional, desfășurarea activităților de promovare și vizibilitate, pregătirea raportării.

 

Termenul de prezentare a raportării finale -  15 noiembrie 2024.  

 

Domenii eligibile pentru finanțare:

  • Educație – sprijinirea procesului de studiere a limbii române și formarea noii generații de tineri în diasporă care să cunoască Republica Moldova și să o reprezinte;

  • Cultură – implementarea activităților pentru dezvoltarea, extinderea și promovarea, tradițiilor, valorilor și imaginii Republicii Moldova peste hotare; 

  • Sprijinirea, consolidarea și extinderea mediului asociativ al diasporei Republicii Moldova.

 

Activități eligibile:

  • dotarea Centrelor Educaționale de studiere a limbii române peste hotare cu materiale didactice și de suport tehnic, ce pot contribui la desfășurarea activităților;

  • achiziționarea de către aplicant/beneficiarul de grant a obiectelor de artizanat, simbolisticii naționale, costumelor populare; susținere în organizare de expoziții, crearea de site-uri și rețele de comunicare, bannere, postere, achiziționarea instrumentelor muzicale, contractarea artiștilor/trupelor de teatru, scriitori, case de producție (film) și meșteri populari, etc., achiziții care asigură buna desfășurare a evenimentului organizat;

  • consolidarea capacităților Asociațiilor diasporei.

 

*Notă: Achizițiile pot a fi efectuate atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Achiziționarea obiectelor de simbolistică națională, port național, urmează a fi realizată în Republica Moldova.

 

Perioada de depunere a dosarelor: 02 aprilie - 17 mai 2024.

 

IMPORTANT:

  • Dosarele care nu sunt însoțite de toate documentele solicitate în apelul pentru propuneri de proiect NU vor fi considerate eligibile și NU vor fi evaluate de către Comisia de concurs.

  • Beneficiarii de granturi vor fi anunțați despre rezultatul concursului la adresa de e-mail indicată în dosarul de concurs.

  • Biroul relații cu diaspora va asigura desfășurarea unei sesiuni de informare/consultații online pentru beneficiarii de granturi selectați de comisie.

 

Pentru consultarea regulamentului, modalitatea de aplicare și mai multe detalii, vă rugăm să accesați următorul link: https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-engagement-hub-0

 

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: brd@gov.md sau la numărul  de telefon:  (022) 250-524.