Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Biroul relații cu diaspora a lansat Programul guvernamental DOR „Diasporă*Origini*Reveniri”, ediția a XII-a.

Biroul relații cu diaspora dă start înscrierii la Programul guvernamental DOR „Diasporă*Origini*Reveniri”, ediția a XII-a.  

 

Scopul Programului DOR este consolidarea legăturilor emoționale, culturale și de identitate ale copiilor și tinerilor din diasporă cu țara de origine, Republica Moldova.

 

Participarea la DOR este gratuită. Toate cheltuielile sunt asigurate din bugetul de stat, participanții suportă doar cheltuielile de transport spre/din Republica Moldova.

 

Înregistrarea participanților se va efectua în perioada 28 martie - 28 mai 2024.

 

Doritorii de a participa la program, urmează să întrunească următoarele criterii de eligibilitate: 

 

Candidații din diasporă:

  • Vârsta cuprinsă între 12-17 ani;

  • Să înțeleagă și să poată comunica la nivel de bază în limba română (nivel de bază conversație și nivel mediu de înțelegere); 

  • Vor avea prioritate la înscriere candidații care nu au mai participat în cadrul programului.

 

Candidații din Republica Moldova:

  • Vârsta cuprinsă între 12-17 ani;

  • Abilități de comunicare în limba română;

  • Vor avea prioritate la înscriere candidații care nu au mai participat în cadrul programului.

 

Modalitate de aplicare:

 

Aplicanții din Diasporă: prin formularul Google Forms

https://forms.gle/gFWocmzx3XQKEe2i9.

 

Aplicanții din Republica Moldova: prin e-mail, la adresa  dor@gov.md cu subiectul „Aplicare Program DOR 2024”. Dosarul va conține următoarele informații:

  1. un video de maxim 3 minute cu subiectul „Moldova europeană”;

  2. un certificat cu ultima medie generală trimestrială încheiată (pentru copiii și tinerii de vârsta gimnaziului) sau media la disciplinele de profil (pentru tinerii de vârsta liceului sau din centrele de excelență); certificatele vor fi eliberate de instituția de învățământ frecventată de candidat.

  3. dovada spiritului de creativitate, deschidere, artistism sau performanță extracurriculară (sportivă, artistică, intelectuală, etc) sub forma de certificate, diplome, mențiuni, sau alte dovezi.

 

NOTĂ: Aplicanții din Republica Moldova vor fi selectați în urma unui concurs. Aplicațiile vor fi evaluate de o  comisie mixtă BRD, Alianța Asociațiilor de Băștinași, Ministerul Educației și Cercetării. Copiii și tinerii pre selectați vor fi invitați la o discuție (online).

 

DOR este un Program dedicat atât copiilor și tinerilor din diasporă, cât și celor din Republica Moldova și se desfășoară sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, prin intermediul Biroului relații cu diaspora. Acest Program are ca scop stabilirea conexiunii emoționale cu Republica Moldova, promovarea și păstrarea tradițiilor și valorilor naționale.

 

Regulamentul Programului DOR: 

https://brd.gov.md/sites/default/files/regulament_dor_2024.pdf