Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Chestionar pentru membrii diasporei în contextul elaborării studiului „Cartografierea Asociațiilor din Diasporă”

Stimați membri ai diasporei!

 

În contextul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și implementat de Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora, urmează să fie elaborat studiul „Cartografierea Asociațiilor din Diasporă”.

 

Scopul acestei cercetări este reactualizarea bazei de date a asociațiilor diasporei și analiza activității acestora, în vederea identificării necesităților asociațiilor pentru dezvoltare și consolidarea diasporei. De asemenea, studiul își propune să analizeze oportunitățile de cooperare a asociațiilor diasporei cu autoritățile publice din Republica Moldova.

 

Echipa de cercetare urmează să administreze un chestionar în rândul liderilor asociațiilor diasporei/ grupurilor de inițiativă din țările de reședință și să realizeze discuții de grup și interviuri cu membrii asociațiilor diasporei, dar și persoane care muncesc peste hotare și nu fac parte din structuri organizate. 

 

Vă rugăm să ne ajutați să identificăm persoanele, grupurile de inițiativă, asociațiile diasporei care organizează activități, oferă suport pentru și/ sau împreună cu cetățenii RM aflați peste hotarele țării, prin completarea următorului chestionar: 

https://bit.ly/chestionar_asociatii_grupuri_de_initiativa

 

Dacă sunteți liderul unei asociații sau a unui grup din diasporă vă rugăm să accesați următorul link pentru a participa la studiu https://www.surveymonkey.com/r/8N7JM3Z