Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Evenimentul de finalizare a proiectului „Copceac Open Diaspora” implementat în cadrul programului guvernamental de granturi „Diaspora Engagement Hub”

Published on: Tue, 12/08/2020 - 16:26

În data de 8 decembrie curent a avut loc prezentarea proiectului „Copceac Open Diaspora” implementat în cadrul programului guvernamental de granturi „Diaspora Engagement Hub” de către Iusiumbeli Vasili, reprezentant al diasporei noastre din Republica Turcia. Proiectul a fost implementat în s. Copceac din UTA Găgăuzia.

 

În cadrul evenimentului a avut loc prezentarea web-site-ului multifuncțional www.copceac-diaspora.md, care oferă noi instrumente și oportunități pentru identificarea, informarea și implicarea diasporei în procesele de adoptare și implementare a politicilor publice din s. Copceac. Lansarea platformei constituie unul din rezultatele majore ale acestui proiect.  

 

De asemenea, s-a desfășurat un workshop de crowdfunding și colectare online de fonduri pentru susținerea proiectelor locale și inițiativelor societății civile și reprezentanților diasporei originari din localitate.

 

Au participat reprezentanți ai Biroului relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat, Primăriei s. Copceac, diasporei, organizațiilor non-guvernamentale locale, asociației de băștinași și altor instituții publice.

 

Discuțiile s-au axat pe: dezvăluirea experienței de cooperare a APL cu oamenii din localitate; abordarea proiectului „Copceac Open Diaspora” ca instrument pentru mobilizarea și dezvoltarea relațiilor dintre locuitorii satului și diasporă; transferul de cunoștințe și abilități privind colectarea de fonduri și implicarea băștinașilor pentru susținerea și realizarea proiectelor în folosul comunității.

 

NOTĂ: Activitățile sunt realizate în cadrul sub-programului Proiecte inovative ale diasporei, programul guvernamental de granturi Diaspora Engagement Hub, implementat de Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora, cu acoperirea cheltuielilor financiare din proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Subscribe to Agenda