Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Istorie, misiune, viziune, obiective

BRD  este   subdiviziune  a  Cancelariei  de  Stat,  în  subordinea  directă  a  Prim-Ministrului  și  coordonează politicile de stat în domeniul diasporei, creată prin HG 780 din 19 octombrie 2012.


BRD a devenit funcțional și completat cu personal în lunile februarie-martie ale anului 2013. Strategia de organizare și funcționare a instituției combină trei modele de lucru cu diaspora, recunoscute internațional: modelul  circumscripției,  axat  pe  răspunderea  la  nevoile  diasporei,  modelul  absolvenților,  care  dezvoltă oportunități  și  se  încadrează  în  conceptele  migrație  și  dezvoltare  și  modelul  explorator,  care  vine  să consolideze elitele profesioniste din diasporei în scopul de a acționa ca agenți ai transformării în țara de origine.


În perioada de referință s-a demonstrat că tocmai combinația acestor trei modele este eficientă pentru Republica Moldova, din cel puțin câteva motive:  -  diversitatea profilurilor educaționale, profesionale și de vârstă  ale  migranților  moldoveni,  -  necesitățile  diferite  exprimate  de  către  membrii  diasporei moldovenești și răspunsul membrilor diasporei la solicitările de dialog ale BRD.


Principalele priorități guvernamentale în domeniul diasporei:

 

 • Valorificarea  oportunităților  de  dezvoltare  ale  migrației  pentru  dezvoltarea  economică  și  socială  a Republicii Moldova
 • Re-stabilirea, menținerea și dezvoltarea legăturii dintre diaspora și populația țării și instituțiile publice
 • Îmbunătățirea mecanismelor de protecție a drepturilor diasporei moldovenești

 

Principiile de activitate ale BRD:

 

 • Guvernul  Moldovei,  prin  BRD,  recunoaște  importanța  implicării  tuturor  cetățenilor  Republicii Moldova, indiferent de locul lor de reședință, în dezvoltarea țării
 • BRD funcționează în baza principiilor legalității, transparenței, autonomiei și colaborării deschise și constructive
 • Guvernul,  prin  BRD,  demonstrează  că,  la  elaborarea  politicilor,  are  în  vedere  toți  migranții moldoveni indiferent de statutul lor legal sau iregular de aflare în țara de destinație
 • BRD înțelege importanța consolidării capacităților diasporei moldovenești și este determinat să construiască un dialog constructiv cu cetățenii țării, bazat pe analiza nevoilor și dorințelor

 

Misiunea  și  viziunea  BRD:  Misiunea  BRD  este  asigurarea  unui  cadru  de  politici  coerent  și comprehensiv  pentru  consolidarea  diasporei  moldovenești,  care  include  cetăţenii  Republicii  Moldova stabiliţi  temporar  sau  permanent  peste  hotarele  ţării, persoanele  originare  din  Republica  Moldova  şi descendenţii  lor,  precum  şi  comunităţile  formate  de  aceştia,  în  scopul  participării  active  a  tuturor cetățenilor țării la dezvoltarea economică, socială și culturală a țării de origine și de destinație. Politicile elaborate și implementate de Guvernul Republicii Moldova pot lua forma unor programe structurate, de lungă durată sau pot fi proiecte de scurtă durată, țintite spre realizarea nevoilor cetățenilor.

 

Viziunea BRD: către anul 2017, BRD va fi o instituție de stat consolidată, care deține toate capacitățile necesare  pentru  a  asigura  toți  cetățenii  Republicii  Moldova,  indiferent  de  locul  lor  de  reședință,  de respectarea drepturilor aferente. Prin implementarea abordării transversale și integrare de către Guvern a politicilor  pentru  diaspora,  fiecare  autoritate  publică  va  avea  o  viziune  și  acțiuni  consolidate  asupra nevoilor cetățenilor, care sunt în afara țării. Impactul asupra diaspora va fi luat în calcul la elaborarea și evaluarea  tuturor  politicilor  Guvernului,  iar  cetățenii  din  diaspora  își  vor  spori  încrederea  în  instituțiile statului.


Obiectivele strategice ale BRD:

 

 1. Asigurarea  unui  cadru  de  politici  coerent  și  comprehensiv  prin  integrarea  pe  orizontală  a responsabilităților  autorităților  publice  către  anul  2014  și  implementarea  abordării  transversale  și integrate a politicilor destinate diasporei în Guvernul Republicii Moldova, către anul 2015
 2. Consolidarea  capacităților  diasporei  prin  dezvoltarea  asociațiilor  sau  comunităților, implementarea  programelor  de  formare  pentru  reprezentanții  diasporei  și  a  programului  de  granturi destinat diasporei începînd cu anul 2013
 3. Consolidarea  eforturilor  pentru  dezvoltarea  țării  prin  desfășurarea  programelor  economice, sociale  și  educaționale  și  creșterea  participării  cetățenilor,  indiferent  de  locul  lor  de  reședință, la dezvoltarea socio-economică, educațională și culturală a RM
 4. Dezvoltarea  continuă  a  comunicării  și  dialogului  cu  asociațiile  diasporei  și  comunitățile  de moldoveni  din  afara  țării  prin  lansarea,  către  2014,  a  platformei  comune  de  comunicare  între  Guvern Diaspora și Diaspora-Diaspora.