Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

O nouă rundă de granturi pentru Subprogramul destinat tinerilor din diasporă din cadrul Programului Diaspora Engagement Hub

Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat lansează apelul pentru o nouă rundă de granturi în cadrul Programului DIASPORA ENGAGEMENT HUB (DEH) pentru Subprogramul destinat tinerilor din diasporă.

 

Scopul subprogramului este de a susține implementarea și promovarea inițiativelor și ideilor tinerilor din diasporă în vederea valorificării capitalului uman al diasporei pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a țării.

 

Pentru această categorie vor fi oferite granturi a câte 50 000 MDL.

 

Domenii eligibile pentru finanțare: educație; medicină și sănătate; cultură și arte; administrarea afacerilor; industria creativă; tehnologii informaționale și comunicații; dezvoltarea urbană și rurală; arhitectură și design; inginerie; cercetare științifică; antreprenoriat social; administrare publică; comunicare, jurnalism și relații cu publicul; participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor.

 

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 august 2020

 

Perioada de aplicare: (10 iulie – 10 august 2020, ora 23:59)

 

Termenul de implementare a proiectului (inclusiv raportarea finală): 15 noiembrie 2020.

Pentru regulament, modalitatea de aplicare și mai multe detalii, rugăm să accesați următorul link: http://brd.gov.md/ro/content/diaspora-engagement-hub-0

 

IMPORTANT:

Pentru a putea participa, aplicantul și proiectul propus trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

Aplicantul:

- Să dețină cetățenia Republicii Moldova;

- Să fie membru al diasporei (cu vârstă cuprinsă între 18 și 35 de ani), cu o durată de aflare peste hotare de cel puțin 2 ani;

Proiectul:

- Proiectul propus trebuie să fie implementat pe teritoriul Republicii Moldova;

- Proiectul propus trebuie să aibă o perioadă de implementare a activităților de la 2 săptămâni până la 2 luni.

Dosarele care nu sunt însoțite de toate documentele solicitate în apelul pentru propuneri de proiect NU vor fi considerate eligibile și NU vor fi prezentate Comisiei spre evaluare.

Câștigătorii granturilor vor fi anunțați atât personal, cât și pe pagina oficială a BRD și vor primi sprijin informațional din partea BRD în vederea implementării cu succes a proiectelor.

Dosarul de concurs va fi transmis la adresa de e-mail: brd@gov.md și va conţine următoarele documente:

- Cererea de finanțare, care include descrierea proiectului ce urmează a fi implementat, conform anexei A;

- Planul de acțiuni pentru implementarea proiectului, conform anexei B;

- Alte documente: - CV-ul candidatului;

- Copia actului de identitate valabil din Republica Moldova.

 

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: brd@gov.md sau la numărul de telefon: (022) 250-350.

Subscribe to Agenda