Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Posibilități de colaborare ale Biroului relații cu diaspora cu Centrul Regional de Training privind Migrația de la Baku

Published on: Thu, 05/13/2021 - 12:03

În data de 13 mai a avut loc cu întrevederea online a reprezentanților Biroului relații cu diaspora cu Rubaba Mammadova, consultant național al Misiunii OIM în Azerbaidjan.

 

Discuțiile s-au axat pe aspecte legate de migrație, diaspora, politici și programe elaborate și implementate de BRD, precum și evaluarea necesităților de instruire. Informația urmează a fi utilizată pentru identificarea provocărilor și punctelor forte ale gestionării migrației atât la nivel național, cât și regional și pregătirea unei liste de recomandări cu subiecte care să fie incluse în programul de formare al Centrului.

 

Menționăm că  Misiunea OIM în Azerbaidjanîmpreună cu Serviciul de Stat privind Migrația au lansat inițiativa comună de creare aCentrului Regional de Training privind Migrația, cu scopul de a asigura schimbul de cunoștințe, cercetare și dialog politic între guverne și o gamă largă de părți interesate în domeniul migrației din regiune.

 

Centrul urmează să aibă sediul la Baku, și va deservi regiunea Comunității Statelor Independente (CSI) și alte țări, inclusiv Turcia, Georgia, Ucraina și Iran. De asemenea, se preconizează să fie un centru unic de predare a cursurilor specializate în domeniul migrației, accesibil diferitelor părți interesate (oficiali guvernamentali și practicieni, reprezentanți ai societății civile, cercetători, studenți, mass-media) care lucrează în domeniul migrației în Azerbaidjan, țările CSI și altele.