Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Programul de formare pentru profesori din Centrele Educaționale ale Diasporei s-a finalizat

Published on: Thu, 10/08/2020 - 20:31

În perioada 21 august – 9 octombrie curent, s-a desfășurat Programul de formare pentru profesori din Centrele Educaționale ale Diasporei, organizat de Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), la inițiativa Biroului relații cu diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat.

 

Scopul formării a constat în consolidarea abilităților cadrelor didactice pentru a spori nivelul de  predare/învățare online și la distanță a limbii române în Centrele Educaționale ale Diasporei.

 

La activitățile Programului  au participat 20 de cadre didactice, reprezentanți ai diasporei din Italia, Luxembourg, Federația Rusă, Austria, Franța, Irlanda, Portugalia. Pe parcursul seminarelor, aceștia au fost ghidați și instruiți de experții ANTEM: Lucia Cucu, director ANTEM; Alexandra Barbăneagră, dr, conf. univ., vicerector Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Ala Zavadschi, dr. conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova.  

 

Programul a fost organizat în format online și a demarat cu un Seminar de inițiere pentru profesorii de limbă română urmat de 6 traininguri și o ședință de consiliere. Au fost abordate mai multe subiecte inclusiv: Standardele internaționale de predare-învățare-evaluare; Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi; Tradiții de predare-învățare a limbilor; Asigurarea procesului de învățare a limbii române în Centrele Educaționale/grupuri de inițiativă; Organizarea procesului de predare-învățare a limbii române; Didactica predării-învățării limbii române. Strategii și tehnici; Predarea-învățarea, la distanță, a limbii române; Limbă, obiceiuri, tradiții.  

 

Cadrele didactice au operat cu instrumente de învățare-predare a limbii române precum: Platforma ÎNVĂȚĂM ROMÂNA LA DISTANȚĂ, Aplicația mobilă ANTEM și Biblioteca online din Google drive.

 

La final de curs, participanții și-au dezvoltat competențele profesionale în predarea-învățarea limbii române la distanță, oragnizarea de imersiuni lingvistice și culturale. De asemenea, aceștia vor beneficia de materialele elaborate de către experții ANTEM: două proiecte de imersiuni lingvistice și culturale pentru copiii din diasporă pe tematica limbă, obiceiuri, tradiții, turism; patru proiecte didactice; un material cu tehnici de instruire la distanță, precum și consiliere privind elaborarea de proiecte didactice/de imersiune și inițierea/desfășurarea cursurilor de limba română.

 

Programul a avut loc cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) prin intermediul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a.