Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Ședința Comitetului interministerial în domeniul diasporă, migrație și dezvoltare (CIDMD)

Published on: Wed, 04/28/2021 - 15:33

Comitetul interministerial în domeniul diasporă, migrație și dezvoltare s-a întrunit în data de 27 aprilie, în format online. Au participat reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și parteneri de dezvoltare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 725/2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării.

 

Ședința a fost moderată de dl Marin Alla, consilier al Prim-ministrului interimar în domeniul diaspora și minorități etnice. În mesajul de salut, au fost aduse mulțumiri partenerilor externi care au oferit suport Guvernului în abordarea integrată a domeniului DMD în politicile de stat. De asemenea, s-a menționat că în prezent aceasta se regăsește în 82% din toate sectoarele de politici de stat, ceea ce reprezintă un prilej de mândrie și demonstrează că doar prin implicare comună lucrurile pot fi schimbate și îmbunătățite în Republica Moldova.

 

Ulterior, a fost prezentat Raportul de implementare a Programului guvernamental DAR 1+3 în anul 2020, (aprobat prin Hotărârea Guvernului 801/2018). 42 proiecte depuse de autoritățile publice localeși au fost implementate cu contribuția financiară a Guvernului, APL, diasporei și partenerilor de dezvoltare, valoarea totală fiind de circa 23 mln. lei. Domeniile proiectelor implementate au fost: apă și sanitație, infrastructură de recreere și sport, infrastructura rutieră și pietonală, iluminat stradal, protecția socială și protecția mediului.

 

Conform agendei CIDMD, a fost prezentat conceptul Programului național de stimulare a revenirilor și facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație pentru anii 2021-2025. La baza elaborării acestuia se află analiza documentelor de politici și studii actuale în domeniu. Iar obiectivul strategic este de a crea un sistem coerent și sinergic de stimulare a revenirii și facilitare a reintegrării cetățenilor reveniți, prin asigurarea întregului ciclu de politici, servicii și implementarea instrumentelor sustenabile de asistență și suport.

 

La finalul ședinței a fost prezentată Platforma digitală de comunicare în domeniul DMD, care va consolida parteneriate pe domenii de interes comun (economic, social, cultural, financiar, voluntariat, filantropie ș.a.) a membrilor diasporei/asociații, Guvern, autorități publice centrale/ locale, mediul academic, sectorul privat, asociații de băștinași, comunități locale, societatea civilă.  

 

Participanții la ședință au venit cu propuneri și recomandări pe marginea subiectelor prezentate, legate de: inițierea consultărilor și constituirea grupurilor de lucru pentru realizarea activităților propuse; evitarea suprapunerii cu alte documente de politici și dublării de programe; estimarea corectă a impactului bugetar; facilitarea accesului inclusiv pentru familiile mixte (cetățeni RM/cetățeni străini) la diferite programe; acțiunile specifice pentru reintegrarea cetățenilor RM reveniți de peste hotare aflați la etapa de pensionare; dezvoltarea profilurilor migraționale locale; colaborarea interinstituțională privind plasarea și gestionarea informației pentru Platforma digitală. De asemenea, au fost abordate subiecte conexe precum: recunoașterea permiselor de conducere pentru cetățenii din diaspora; estimarea numărului cetățenilor RM aflați peste hotare, ș.a.

 

BRD urmează să prezinte data și agenda ședinței următoare a CIDMD.