Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Ședința de lucru privind elaborarea Programului național de stimulare a revenirilor și facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație

Published on: Wed, 03/10/2021 - 15:23

Pe data de 10 martie curent, Biroul relații cu diaspora a convocat o ședință de lucru cu persoanele responsabile de promovarea și realizarea politicii de stat în domeniul diasporă, migrație și dezvoltare (DMD) pentru elaborarea Programului Național de stimulare a revenirilor și facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație.

 

Dna Angela Stafii, consultant național PNUD, a prezentat versiunea preliminară a Programului care stabilește obiective pe termen mediu și un plan de acțiuni. Aceste activități vor fi realizate la nivel local și național pentru a stimula revenirea și a facilita (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație valorificând potențialul uman și financiar al diasporei.
 

Participanții la ședință si-au expus opinia asupra nivelului de implicare instituțională, reieșind din competențele funcționale ale acesteia, precum și despre necesitatea consultărilor focusate pe mai multe domenii de interes pentru cetățenii reîntorși de peste hotare.