Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

START Programul guvernamental Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, ediția 2021: prima sesiune on-line cu participarea câștigătorilor proiectelor

Published on: Wed, 06/02/2021 - 17:55

Astăzi, 2 iunie, a avut loc prima sesiune on-line cu participarea câștigătorilor proiectelor din cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, ediția 2021.

 

În cuvântul de salut rostit cu această ocazie, Nadejda Zubco, șef al Biroului relații cu diaspora, a felicitat reprezentanții APL desemnați câștigători ce urmează să implementeze proiecte viabile pentru dezvoltarea socio-economică a localităților, cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Moldova, diasporei și donatorilor. Dna Zubco și-a exprimat încrederea că primăriile câștigătoare vor putea să-și mobilizeze capacitățile pentru a finaliza implementarea proiectelor până la sfârșitul anului curent. Biroul relații cu diaspora va acorda beneficiarilor Programului „DAR 1+3” tot suportul necesar pentru a obține rezultate remarcabile și a dezvolta localitățile din țară.

 

Dorin Toma, manager al proiectului PNUD „Migrație și Dezvoltare Locală”, a pus în evidență implicarea diasporei în dezvoltarea Republicii Moldova și a vorbit despre proiectele susținute de PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției.

 

În continuarea sesiunii, Diana Cucoș (BRD) a făcut o prezentare generală a rezultatelor concursului organizat în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, ediția 2021, și s-a referit în detalii la pașii următori ce urmează a fi realizați de către beneficiarii de finanțare nerambursabilă în procesul de implementare a proiectelor, de asemenea, la procedura de raportare – întocmirea și prezentarea rapoartelor narative și financiare periodice/finale privind utilizarea mijloacelor financiare alocate.

 

Lilia Taban (Ministerul Finanțelor) s-a referit în detalii la modalitatea de finanțare a contribuției Guvernului, evidența și controlul mijloacelor financiare alocate pentru implementarea proiectelor câștigătoare.

 

Integrarea componentei Diaspora–Migrație-Dezvoltare în cadrul proiectelor a reprezentat subiectul de bază al intervenției Victoriei Ivancioglo (PNUD MiDL).  

 

În final, vorbitorii au răspuns la întrebările reprezentanților APL, acest gen de comunicare urmând a fi menținut cu statut de permanență până la încheierea implementării proiectelor.