Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Termen Extins! BRD angajează consultant național pentru analiza nivelului de eficiență a politicilor în domeniul Diasporă, Migrație și Dezvoltare

Biroul relații cu diaspora (BRD) angajează un consultant național pentru analiza nivelului de eficiență a politicilor în domeniul Diasporă, Migrație și Dezvoltare (DMD) și a impactului implementării acestora asupra Diasporei.

 

Context

Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru perioada 2019-2022 și implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul BRD. Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul DMD este stabilit prin HG nr.725 din 2017[1].

 

Obiectivul general al proiectului este maximizarea impactului pozitiv al migrației și  sporirea angajamentului diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova, prin consolidarea cadrului național și local,  asigurarea continuității și durabilității activităților implementate în prima fază a proiectului.

 

Obiective specifice:

1: Asigurarea coerenței dintre politicile naționale și locale în domeniul DMD;

2: Coordonarea abordării integrate a domeniului DMD;

3: Implementarea eficientă a programelor destinate diasporei.

  

Scopul contractării este de a realiza o analiză a nivelului de eficiență a politicilor DMD și a impactului implementării acestora asupra Diasporei. Activitatea este în conformitate cu Obiectivul 2, Acțiunea 2.1. “Comitetul interministerial DMD funcțional”.

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare de licență (profil social, juridic sau domenii relevante), studiile postuniversitare (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj;
 • Cel puțin 3 ani de experiență documentată în cadrul organizațiilor internaționale, non-guvernamentale sau a instituțiilor publice cu specific în domeniul DMD, politici sociale, alte domenii relevante;
 • Cunoașterea domeniului DMD și a reglementărilor naționale relevante;
 • Experiență în realizarea unor sarcini similare;
 • Experiență în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor/politicilor;
 • Abilități de analiză, planificare și sinteză a informațiilor, inclusiv de elaborare a rapoartelor analitice și formularea de recomandări;
 • Eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, toleranță și gândire creativă;
 • Abilitatea de a lucra eficient în mod individual și/sau în echipă;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, cunoașterea limbii engleze va prezenta un avantaj.

 

Perioada de desfășurare a activității – consultantul va realiza și prezenta versiunea finală a Raportului în perioada aprilie-iunie 2021.

 

Modul de realizare a sarcinii:

 1. Agrearea cu BRD a instrumentelor și etapelor de realizare a sarcinii;
 2. Realizarea raportului și consultarea cu partenerii proiectului a versiunii preliminare a analizei nivelului de eficiență a politicilor în domeniul DMD și impactului implementării acestora asupra Diasporei;
 3. Ajustarea conform cerințelor BRD și prezentarea versiunii finale a raportului/analizei.

 

Livrabile:

 1. Versiune preliminară a raportului - realizat / analiză consultată cu BRD (tranșa I);
 2. Raportul/Analiza nivelului de eficiență a politicilor în domeniul DMD – versiune finală aprobată de către BRD (tranșa II, finală).

 

Dosarul va include:

 • CV-ul actualizat (în format Europass[2], maxim 3-4 pagini);
 • Scrisoare de intenție;
 • Oferta tehnică și financiară, cu specificarea ratei per zi lucrătoare și a sumei totale.

 

Modalitatea de aplicare:

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze dosarul complet, prin e-mail, cu subiectul „Consultant - analiza nivelului de eficiență a politicilor în domeniul DMD” la adresa: brd@gov.md

 

Data limită pentru aplicare este 12 Aprilie 2021.

 

Vor fi acceptate doar dosarele complete, remise în condițiile și termenul stabilit.

 

NB: Candidatul va fi selectat fără a fi discriminat pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.