Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Termen Extins! BRD angajează consultant național pentru elaborarea Ghidului electronic privind mecanismele de colaborare a APC/APL cu Diaspora

Biroul relații cu diaspora (BRD) angajează un consultant național pentru elaborarea Ghidului electronic privind mecanismele de colaborare a APC/APL cu Diaspora.

 

Context

Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru perioada 2019-2022 și implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul BRD. Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD) este stabilit prin HG nr.725 din 2017[1].

 

Obiectivul general al proiectului este maximizarea impactului pozitiv al migrației și  sporirea angajamentului diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova, prin consolidarea cadrului național și local, asigurarea continuității și durabilității activităților implementate în prima fază a proiectului.

 

Obiective specifice:

1: Asigurarea coerenței dintre politicile naționale și locale în domeniul DMD;

2: Coordonarea abordării integrate a domeniului DMD;

3: Implementarea eficientă a programelor destinate diasporei.

  

Scopul contractării este elaborarea unui Ghid electronic privind mecanismele de colaborare a APC/APL cu Diaspora. Activitatea este în conformitate cu Obiectivul 2, Acțiunea 2.2. Crearea unei platforme de coordonare național-raională, instituționalizată și operațională.

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare de licență (profil social, juridic sau domenii relevante), studiile postuniversitare (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj;
 • Cel puțin 3 ani de experiență documentată în cadrul organizațiilor internaționale, non-guvernamentale sau a instituțiilor publice cu specific în domeniul DMD, politici sociale, alte domenii relevante;
 • Cunoașterea domeniului DMD și a reglementărilor naționale relevante;
 • Experiență în realizarea unor sarcini similare (elaborarea de ghiduri, instrucțiuni, mecanisme de colaborare intersectorială);
 • Abilități de analiză, planificare și sinteză a informațiilor, inclusiv de elaborare a rapoartelor analitice și formularea de recomandări;
 • Eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, toleranță și gândire creativă;
 • Abilitatea de a lucra eficient în mod individual și/sau în echipă;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, cunoașterea limbii engleze va prezenta un avantaj.

 

Perioada de desfășurare a activității – consultantul va realiza și prezenta versiunea finală a Ghidului în perioada aprilie-iunie 2021.

 

Modul de realizare a sarcinii:

 • Agrearea cu BRD a etapelor de realizare a sarcinii;
 • Elaborarea versiunii preliminare a Ghidului și consultarea cu părțile interesate;
 • Ajustarea conform cerințelor BRD și prezentarea versiunii finale a Ghidului.

 

Livrabile:

 1. Versiune preliminară a Ghidului (tranșa I);
 2. Ghidul în versiune finală, aprobată și acceptată de către BRD (tranșa II, finală).

 

Dosarul va include:

 • CV-ul actualizat (în format Europass[2], maxim 3-4 pagini);
 • Scrisoare de intenție;
 • Oferta tehnică și financiară, cu specificarea ratei per zi lucrătoare și a sumei totale.

 

Modalitatea de aplicare:

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze dosarul complet, prin e-mail, cu subiectul „Consultant - Ghid privind mecanismele de colaborare a APC/APL cu Diaspora” la adresa: brd@gov.md

 

Data limită pentru aplicare este 12 Aprilie 2021.

 

Vor fi acceptate doar dosarele complete, remise în condițiile și termenul stabilit.

 

NB: Candidatul va fi selectat fără a fi discriminat pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.