Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Termen Extins! BRD angajează consultant național pentru evaluarea procesului de implementare a sistemului de monitorizare și evaluare a domeniului Diasporă, Migrație și Dezvoltare la nivel de raion/municipiu

Biroul relații cu diaspora (BRD) angajează un consultant național pentru evaluarea procesului de implementare a sistemului de monitorizare și evaluare (M&E) a domeniului Diaspora, Migrație și Dezvoltare (DMD) la nivel de raion/municipiu.

 

Context

Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru perioada 2019-2022 și implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul BRD. Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul DMD este stabilit prin HG nr.725 din 2017[1].

 

Obiectivul general al proiectului este maximizarea impactului pozitiv al migrației și  sporirea angajamentului diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova, prin consolidarea cadrului național și local,  asigurarea continuității și durabilității activităților implementate în prima fază a proiectului.

 

Obiective specifice:

1: Asigurarea coerenței dintre politicile naționale și locale în domeniul DMD;

2: Coordonarea abordării integrate a domeniului DMD;

3: Implementarea eficientă a programelor destinate diasporei.

 

Pentru realizarea Obiectivului 1 în anul 2021 este preconizată Acțiunea 1.1 - Elaborarea setului de instrumente privind integrarea politicii DMD la nivel de raion/municipiu în conformitate cu cadrul național.

 

Scopul contractării este (i) realizarea unui raport de evaluare a procesului de implementare a sistemului M&E al domeniului DMD la nivel de raion/municipiu și (ii) validarea rezultatelor raportului (organizarea a 4 ședințe de validare la nivel regional - Nord, Centru, Sud, UTAG).

 

Profilul candidatului:

 • Studii superioare de licență (profil social, juridic sau domenii relevante), studiile postuniversitare (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj;
 • Cel puțin 3 ani de experiență documentată în cadrul organizațiilor internaționale, non-guvernamentale sau a instituțiilor publice cu specific în domeniul DMD, politici sociale, alte domenii relevante;
 • Cunoașterea domeniului DMD, a reglementărilor naționale și internaționale relevante;
 • Experiență profesională confirmată în realizarea unor sarcini similare (elaborarea rapoartelor de monitorizare și evaluare, formularea recomandărilor);
 • Abilități de analiză, planificare și sinteză a informațiilor, inclusiv de elaborare a rapoartelor analitice și formularea de recomandări;
 • Eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, toleranță și gândire creativă;
 • Abilitatea de a lucra eficient în mod individual și/sau în echipă;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, cunoașterea limbii engleze va prezenta un avantaj.

 

Perioada de desfășurare a activității – consultantul va realiza integral sarcinile în perioada aprilie-august 2021 (până la 44 zile dedícate).

 

Modul de realizare a sarcinii:

(i)      evaluarea procesului de implementare a sistemului M&E a domeniului DMD la nivel de raion/municipiu:

 1. Activitate de birou, analiza rapoartelor de implementare a cadrului de politici la nivel de raion/municipiu;
 2. Studierea matricii cu indicatori de monitorizare a implementării politicilor  în domeniul DMD, a definițiilor și metodologiilor de calculare a indicatorilor (urmează să fie oferită de BRD),
 3. Coordonarea procesului de colectare a datelor, colaborarea cu persoanele responsabile din cadrul APL (la nivel de coordonare și promovare a politicilor, la nivel de implementare a politicilor[2]) privind procesul de colectare a datelor, calitatea acestora;
 4. Elaborarea și consultarea versiunii preliminare a Raportului de evaluare a procesului de implementare a sistemului M&E a domeniului DMD  la nivel de raion/municipiu.

 

(ii)   validarea rezultatelor evaluării – Raportului:

 1. Realizarea consultărilor online privind rezultatele și lacunele observate în procesul de implementare a sistemului M&E la nivel de raion/municipiu;
 2. Organizarea a 4 ședințe de validare la nivel regional - Nord, Centru, Sud, UTAG;
 3. Prezentarea versiunii finale a Raportului de evaluare a procesului de implementare a sistemului M&E a domeniului DMD la nivel de raion/municipiu.

 

Livrabile:

 1. Matricea cu indicatori de monitorizare a implementării politicilor în domeniul DMD - completată;
 2. Versiune preliminară a Raportului de evaluare a procesului de implementare a sistemului M&E a domeniului DMD  la nivel de raion/municipiu – elaborată și consultată (tranșa I);
 3. 4 Ședințe de validare organizate la nivel regional - Nord, Centru, Sud, UTAG;
 4. Raportul de evaluare a procesului de implementare a sistemului M&E a domeniului DMD  la nivel de raion/municipiu – versiune finală prezentată și acceptată (tranșa II).

 

Dosarul va include:

 • CV-ul actualizat (în format Europass[3], maxim 3-4 pagini);
 • Scrisoare de intenție;
 • Oferta tehnică și financiară, cu specificarea ratei per zi lucrătoare și a sumei totale.

 

Modalitatea de aplicare:

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze dosarul complet, prin e-mail, cu subiectul „Consultant national - evaluarea sistemului M&E a domeniului DMD la nivel de raion/municipiu” la adresa: brd@gov.md

 

Data limită pentru aplicare este 12 Aprilie 2021.

 

Vor fi acceptate doar dosarele complete, remise în condițiile și termenul stabilit.

 

NB: Candidatul va fi selectat fără a fi discriminat pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.