Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Termen extins! BRD anunță concurs de selectare a unei companii pentru elaborarea Platformei de comunicare și informare în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării

Context

Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat, este în căutarea unei companii specializate, care să realizeze programarea unei Platforme de comunicare și informare în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării.  

Acțiunea se realizează cu suportul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), și corespunde Obiectivului 3 Asigurarea drepturilor diasporei și fortificarea dialogului între diaspora-țară/țară-diaspora și implicarea directă și indirectă a diasporei în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova din Planul de acțiuni al Biroului relații cu diaspora și Strategia națională „Diaspora-2025” (HG nr.200/2016).           

 

Scopul activității constă în programarea unei Platforme de comunicare și informare în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării, care va oferi informații ușor accesibile pentru membrii diasporei și persoanele revenite și va contribui la consolidarea dialogului diasporă – Guvern / diasporă – diasporă. Platforma digitală va fi parte a spațiului unic de web hosting al Guvernului Republicii Moldova și va fi interconectată cu pagini oficiale ale autorităților din Republica Moldova și organizații non/interguvernamentale care prezintă interes pentru reprezentanții diasporei și cetățenii Republicii Moldova.       

 

Sarcini:

 • Programarea Platformei de comunicare și informare în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării în concordanță cu conceptul și caietul de sarcini de mai jos;  
 • Realizarea următoarelor sesiuni de instruire pentru ulteriorii administratori ai Platformei:

a) Instruirea personalului BRD referitor la structura platformei și plasarea conținutului în cadrul acesteia.
b) Instruirea persoanelor delegate din cadrul altor instituții care vor avea posibilitatea de a încărca materiale în anumite rubrici dar fără publicarea directă a acestora pe site.
c) Instruirea responsabilului de partea tehnică, referitor la gestionarea platformei și a funcționalităților existente. 

 • Asigurarea serviciilor de garanţie (3 luni), pe parcursul cărora se va obliga să corecteze fără plată orice deficiență și eroare depistată în funcționarea paginii;
 • Elaborarea și prezentarea către beneficiar (BRD) a Manualului de utilizare a modulului de administrare. 

 

Conceptul și Caietul de sarcini ale Platformei de comunicare și informare în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării pot fi accesate la următoarele link-uri:

http://brd.gov.md/sites/default/files/caiet_sarcini_platforma.pdf

http://brd.gov.md/sites/default/files/concept_platforma_de_comunicare_si_informare_in_domeniul_diasporei.pdf

 

Livrabile:

 • Platforma de comunicare și informare în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării conform caietului de sarcini, prezentată și acceptată de către Biroul relații cu diaspora;    
 • Manual de utilizare a modulului de administrare;   
 • Raport pe activitate prezentat și aprobat de către Cancelaria de Stat/Biroul relații cu diaspora.      

 

Perioada de desfășurare a activității: până la 50 zile.    

 

Profilul companiei eligibile: 

 • Specializare în domeniul IT, programare și consultanță/instruire în domeniu (capacități documentate manageriale și tehnice în domeniu).
 • Experiență documentată de programare a paginilor web/proiectelor similare.
 • Experiență de instruire a persoanelor în ceea ce privește administrarea unei pagini web.
 • Experiența de lucru cu organizații internaționale, non-guvernamentale sau publice în ceea ce privește oferirea serviciilor de programare va constitui un avantaj.
 • Cunoașterea problemelor legate de migrație, diaspora și a reglementărilor din Republica Moldova în acest domeniu va constitui un avantaj.
 • Abilități ale echipei de analiză, planificare, formulare de recomandări, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.  

 

Modalitatea de aplicare:

Companiile care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitate să expedieze un mesaj cu subiectul „Companie programare – Platforma digitală” prin e-mail la următoarea adresă - brd@gov.md care să conțină:    

 • Descrierea detaliată a întreprinderii (experiență, resurse umane, capacități manageriale și tehnice în domeniu, etc.;   
 • Copia actelor de înregistrare;
 • Portofoliul companiei cu indicarea proiectelor (similare) implementate;  
 • Oferta tehnică - descrierea etapelor de derulare a proiectului şi a responsabilităţilor părţilor în cadrul fiecărei etape (planul activităților cu termenii de realizare);      
 • Oferta financiară detaliată pe compartimente cu zilele dedicate;
 • Informații despre condițiile de menţinere a platformei online pe perioada de garanţie (până la 3 luni după lansare);  
 • CV-urile personalului cheie implicat în proiect.

 

Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 22 noiembrie 2020 (ora 23:59).            

 

Doar candidații selectați vor fi contactați.   

NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.