Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Termen extins! Concurs privind angajarea unui consultant național (coordonator) în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova 2” (D.O.M.D.E. 2)

Context: Comisia Europeană a lansat în 2015 Facilitatea pentru Parteneriatul de Mobilitate (MPF) ca un nou instrument care sprijină Parteneriatele pentru Mobilitate (MPs) și Agendele Comune privind Migrația și Mobilitatea (ACMM), oferind finanțare pentru proiecte care urmăresc o mai bună organizare a migrației legale și promovarea unei mobilități bine gestionate. În vederea implementării instrumentelor MPF, Comisia Europeană a delegat Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicii de Migrare (ICMPD), fondat în 1993, realizarea Programului MPF. Ulterior, ICMPD a lansat un apel de propuneri, în domeniul programului MPF, invitând statele membre semnatare ale Declarației Comune și ACMM să prezinte propuneri de proiecte, care vizează consolidarea cooperării în domeniul mobilității și migrației, în conformitate cu activitățile stabilite de ACMM.

 

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, prin intermediul Biroului relații cu diaspora, a fost un partener al Direcției Generale pentru Politici de Imigrare și Integrare din cadrul Ministerului Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene (MMPSRI) în implementarea proiectului „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova (D.O.M.D.E.)”, care a fost realizat în anul 2018 și care a promovat un model de migrație circulară ce vizează întoarcerea migranţilor, facilitarea reintegrării acestora pe piața locală a muncii și îmbunătățirea abilităților profesionale dobândite pe parcursul migrației, inclusiv, în beneficiul economiei Republicii Moldova.

 

În ianuarie 2021, ICMPD a publicat o solicitare nouă de propuneri privind Facilitatea pentru Parteneriatul de Mobilitate III și a invitat statele membre, semnatare ale Declarației comune și ale ACMM, să prezinte propuneri de proiecte care vizează consolidarea cooperării în domeniul mobilității și migrației.

 

În cadrul apelului, MMPSRI a prezentat propunerea de proiect D.O.M.D.E. 2 „Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova 2” cu scopul de a valorifica rezultatul proiectului pilot din anul 2018 și de a consolida dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova și întoarcerea migranţilor moldoveni.

 

În urma admiterii spre finanțare, Direcția Generală pentru Politici de Imigrare și Integrare din cadrul MMPSRI, a semnat cu ICMPD contractul de grant. Ulterior, Cancelaria de Stat a încheiat un Acord cu Direcția, pentru implementarea acțiunilor proiectului atribuit Biroului relații cu diaspora, în calitate de coaplicant.

 

Proiectul este implementat de Direcția în parteneriat cu: Agenția Veneto Lavoro; Biroul relații cu diaspora / Cancelaria de Stat; Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului; ANPAL (Agenția Națională pentru Politici Active în Domeniul Muncii) / ANPAL Servizi S.p.A.

 

Activitățile vor avea loc pe teritoriul Italiei și Republicii Moldova.

 

Beneficiari finali / grup-țintă: instituțiile locale din Moldova, factorii de decizie politică și societatea civilă; comisii naționale pentru implementarea întreprinderilor sociale; institute naționale și regionale de cercetare; părțile interesate private și membrii diasporei moldovenești din Italia, asociațiile de origine ale migranților; alte organizații ale societății civile, instituții de sprijinire a afacerilor din Moldova, cetățeni și antreprenori din Moldova dispuși să înceapă sau să consolideze întreprinderi sociale.

 

Obiectivul principal al proiectului: îmbunătățirea oportunităților de migrație circulară durabilă între Italia, UE și Moldova prin implicarea directă a autorităților centrale și locale și a părților interesate și promovarea investițiilor în antreprenoriat social în cadrul diasporei RM.

 

Obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea abilităților și capacităților părților interesate publice și private la nivel național și local și a colaborării acestora, sporind înțelegerea de către ei a potențialului economiei sociale și a implicării Diasporei pentru dezvoltarea locală;
  2. Sprijinirea antreprenoriatului social local pentru a consolida abilitățile operaționale, de comunicare și de gestionare, în special prin facilitarea rolului Diasporei ca actor care sprijină transferul de cunoștințe și capacitatea antreprenorială a micro-întreprinderilor mici și mijlocii în sectoare cu impact social;
  3. Îmbunătățirea conștientizării și cunoașterii potențialului mobilității competențelor și a antreprenoriatului social în Moldova, consolidat în continuare cu implicarea activă a diasporei Republicii Moldova în Italia și nu numai.

 

Scopul contractării: Scopul contractului constă în angajarea unui consultant național (coordonator) care va asigura implementarea activităților din proiect. Consultantul va activa sub supravegherea şi în strânsă colaborare cu şeful Biroului relații cu diaspora.

 

Modul de realizare a sarcinii:

-        Asigurarea implementării cu succes a activităților proiectului și obținerea rezultatelor planificate;

-        Facilitarea cooperării și comunicării între participanții la proiect;

-        Participarea și asigurarea organizării sesiunilor și a tuturor evenimentelor din cadrul proiectului;

-        Oferirea sprijinului în raportarea, monitorizarea și menținerea dialogului cu partenerul;

-        Colaborarea cu partenerii externi și naționali ai proiectului pentru implementarea planului de acțiuni;

-        Elaborarea rapoartelor intermediare și finale privind nivelul de realizare a activităților proiectului;

-        Coordonarea activității asistenților administrativ și financiar și a specialistului în achiziții;

-        Întreprinderea măsurilor sau propunerea recomandărilor privind modul de soluționare a problemelor identificate.

 

Perioada de desfășurare a activității: august - decembrie 2023, cu eventuala extindere a contractului. (NOTĂ: Perioada de implementare a proiectului este 28 luni.)

 

Cerințe specifice:  

-        Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (profil științe juridice, sociale, economice).

-        Studiile postuniversitare (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj.

-        Experiență de lucru cu organizații internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul migrației, relațiilor cu diaspora, antreprenoriatului social.

-        Cunoașterea problemelor legate de migrație, diasporă, antreprenoriatul social și a reglementărilor din Moldova în acest domeniu.

-        Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, orientare spre rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.

-        Abilitatea de a lucra eficient și armonios cu colegii din diferite culturi și medii profesionale.

-        Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română și engleză;

-        Abilități de analiză și formulare de recomandări, abilități analitice.

 

Dosarele vor fi depuse în limba engleză și vor include:

-        CV-ul;

-        Scrisoare de intenție, maximum 2 pagini;

-        Cel puțin 2 persoane de referință care să ateste capacitățile profesionale ale candidatului.

 

Ofertele urmează a fi prezentate până la 28 iulie 2023 la adresa de email brd@gov.md cu subiectul ,,Consultant național Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova 2

și/sau pe adresa:

Biroului Relații cu Diaspora (BRD)

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

Casa Guvernului, Piața Marii Adunări Naționale nr.1

MD-2033, Chișinău, Republica Moldova

telefon: +373-22-250351

 

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

NB: Câștigătorul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.