Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MIGRANȚILOR

Published on: Fri, 12/18/2020 - 21:07

 

În cadrul evenimentului „Zilei Internaționale a Migranților”, care s-a desfășurat în perioada 17-18 decembrie 2020, au fost puse în discuție politicile Republicii Moldova în domeniul diasporă migrație și dezvoltare (DMD). În acest an, tema discuțiilor ”Redefinirea mobilității globale” a subliniat necesitatea evaluării reușitelor și provocărilor migrației internaționale și valorificarea oportunităților de dezvoltare, printr-o cooperare consolidată și o acțiune colectivă între țări și regiuni. 

 

În data de 18 decembrie curent s-au desfășurat lucrările celei de-a doua zile a evenimentului, divizate în două sesiuni.

 

În cadrul Sesiunii I-a: „Valorificarea potențialului migrației pentru dezvoltare locală în Moldova” au fost prezentate informații privind bunele practici ale proiectului PNUD / MiDL și anume ghidul „Implicarea Diasporei în dezvoltarea locală: ghid operațional bazat pe experiența Republicii Moldova”. Ghidul va servi drept reper și pentru alte state în valorificarea potențialului diasporei pentru dezvoltarea locală, având la bază cinci piloni: integrarea emigrării la nivel instituțional; integrarea emigrării în elaborarea politicilor locale; conturarea  implicării diasporei prin crearea asociațiilor de băștinași; susținerea implicării diasporei prin proiecte locale comune; replicarea și asigurarea durabilității modelului. Ghidul mai oferă sugestii metodologice și instrumente practice pentru cei interesați să exploreze potențialul diasporei în dezvoltarea locală. Sunt descrise toate etapele, de la planificare, realizarea proiectelor, la celebrarea succesului împreună cu diaspora. 

 

La Sesiunea a II-a: „Susținerea revenirii și reintegrării migranților moldoveni” a fost făcută o prezentare amplă privind necesitatea elaborării unui nou Program național de (re)integrare a cetățenilor RM reveniți de peste hotare, premisele care au stat la bază, scopul, obiectivele, acțiunile și rezultatele scontate ș.a. De asemenea, a fost prezentată o analiză a situației curente de implementare a Planului de acțiuni (2017-2020) privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare, acțiunile întreprinse, rezultatele obținute, barierele și oportunitățile în procesul de (re)integrare.

 

La discuții și dezbateri în cadrul sesiunilor de lucru, au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, parteneri internaționali, exponenți ai societății civile, reprezentanți ai diasporei Republicii Moldova și lucrători migranți interesați de tematica migrației și dezvoltării.

 

Menționăm că evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Migrație și dezvoltare locală”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). 

 

La finalul evenimentului a fost lansat filmul documentar „Dor de Casă”. Filmul documentar poate fi vizionat live pe: privesc.eu si paginile de Facebook: UNDP Moldova, Dor de casă și OWH Studio. Pelicula va fi disponibilă publicului timp de 10 zile.

 

Pentru a vizualiza Sesiunile din cadrul celei de-a doua zile a evenimentului accesați  linkurile:  http://bit.ly/38cMtyo și https://bit.ly/3p3dNWu.

Subscribe to Agenda