Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Au fost selectate Proiectele câștigătoare în cadrul Programului „Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, ediția 2024

Published on: Thu, 05/02/2024 - 17:06

51 de autorități publice locale vor beneficia în acest an de finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului „Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3”. Decizia a fost luată de către Comitetul de evaluare și supraveghere a proiectelor în cadrul Programului.

 

Finanțarea proiectelor se efectuează în baza aportului comun al diasporei, Guvernului, autorităților publice locale (APL), donatorilor și a altor parteneri de dezvoltare.

 

Contribuția Guvernului pentru implementarea proiectelor în anul curent constituie  9 999 034 lei.

 

Unul din partenerii Programului pentru ediția curentă, este Organizația Internațională pentru Migrație, care va oferi suport financiar unui număr de 18 proiecte pentru 2 componente:

 

1. Promovarea incluziunii/coeziunii sociale si a coexistenței pașnice între refugiații din Ucraina și comunitățile gazdă;

2. Promovarea activităților care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la aceste schimbări.

 

Proiectele selectate urmează să fie implementate până la sfârșitul anului 2024 și vizează domenii precum: amenajarea zonelor de odihnă și a terenurilor de sport; eficiență energetică; reparația drumurilor și a căilor pietonale; renovarea și reabilitarea clădirilor publice; construcția, extinderea, reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă; dezvoltarea turismului local; protecția mediului; dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural al localității. 

 

Programul are menirea de a consolida cooperarea dintre Guvern, administrația publică locală, diaspora și partenerii de dezvoltare, oferind autorităților publice locale posibilitatea de a încuraja și stimula implementarea proiectelor, în comun cu asociațiile și membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți în țară.

 

LISTA PROIECTELOR CÂȘTIGĂTOARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

”DIASPORA ACASĂ REUȘEȘTE “DAR 1+3”, ediția 2024

 

1. Primăria s. Sireți, r-nul Strășeni „Creșterea gradului de practicare a culturii fizice și joc în aer liber pe teritoriul școlii din regiunea Romașca”;

2. Primăria s. Văleni, r-nul Cahul „Reparația și dotarea Oficiului medicilor de familie Văleni”;

3. Primăria s. Sărata Veche, r-nul Fălești  ,,Sală de Sport pentru Viitor: Inițiativa Noastră, Comunitatea Noastră, Pacea, Prietenia, Sănătatea Noastră”;

4. Primăria s. Bădragii Noi, r-nul Edineț ,,Reparația capitală a acoperișului Grădiniței de copii ,,Foișor,, din Bădragii Noi, raionul Edineț”;

5. Primăria s.  Mihăileni, r-nul Râșcani ,,Construcția centralelor fotovoltaice pentru fântânile arteziene din s. Mihăileni”;

6. Primăria or. Leova, r-nul Cahul ,,Diaspora pentru Leova. Management de gestionare a deșeurilor eficient in comunitatea ta”;

7. Primăria s. Ciuciulea, r-nul Glodeni ,,Organizarea ediției a IV-a a Atelierului internațional de sculptură în s. Ciuciulea r-nul Glodeni”;

8. Primăria s. Geamănă, r-nul Anenii Noi  ”Îmbunătățirea sistemului de încălzire a gimnaziului Geamănă, cu implicarea Diasporei, pentru asigurarea condițiilor de instruire tinerii generații”;

9. Primăria s. Gălești, r-nul Strășeni „Transformarea Casei de Cultură într-un spațiu modern și inclusiv”;

10. Primăria com. Ciorești, r-nul Nisporeni ,,Siguranța în trafic a copiilor și maturilor – prioritate pentru autoritatea publică locală și Diasporă”;

11. Primăria s. Cociulia, r-nul Cantemir ,,Implicarea diasporei la crearea siguranței pentru pietoni în s. Cociulia, raionul Cantemir”;

12. Primăria s. Gangura, r-nul Ialoveni ,,Comuna Gangura - o comuna verde Europeană”;

13. Primăria Pelinia, r-nul Drochia  „Încluziunea în acțiune”;

14. Primăria or. Dondușeni, r-nul Dondușeni ”Revitalizarea aspectului centrului orașului Dondușeni prin reparația capitală a scenei și zonei pietonale”;

15. Primăria s. Vorniceni, r-nul Strășeni „Împreună pentru reparația drumurilor locale – 2”;

16. Primăria s. Pitușca, r-nul Călărași „Un viitor plin de culori în colaborare cu diaspora”;

17. Primăria s. Telița, r-nul Anenii Noi „Telița - Sat rezilient cu iluminat stradal Energetic Eficient”;

18. Primăria s. Andrușul de Sus, r-nul Cahul „Energie Neconvențională în Andrușul de Sus - Eficientizarea Fântânii Arteziene prin instalarea Panourilor Fotovoltaice de 25 kW”;

19. Primăria Sipoteni, r-nul Călărași „Construcția  scenei  de vară multifuncționale în parcul din com. Sipoteni”; 

20. Primăria s. Selemet, r-nul Cimișlia „Burebista Cultural Hub: Un Spațiu Inovator pentru Tradiție, Artă și Coeziune Socială”;

21. Primăria s. Costuleni, r-nul Ungheni „Energie sustenabilă și soluții inteligente pentru comunități reziliente”;

22. Primăria Cioc-Maidan, mun. Comrat   „Instalarea de panouri solare pentru acoperirea cheltuielilor de alimentare cu apă”;

23. Primăria or. Strășeni, r-nul Strășeni ,,Poarta către identitate: instalarea denumirii localității la intrarea și ieșirea din or. Strășeni și s. Făgureni”;

24. Primăria s. Negureni, r-nul Telenești   ,,Rădăcini”

25. Primăria s. Hîrbovăț, r-nul Anenii Noi „Amenajarea unei zone de odihnă, pentru tinerii din localitate și refugiați, prin formarea unei comunități coezive și consolidarea relațiilor sociale pozitive”;

26. Primăria com. Seliște, r-nul Nisporen ,,Fântâna cu ciutură – Renovare și relaxare la poale de codru”;

27. Primăria com. Bahmut, r-nul Călărași  ,,Reabilitatea sălii festive din gimnaziul Bahmut”;

28. Primăria or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi „Теrеnul de sроrt - loc de interacțiune incluzivă și distractivă реntru părinți și сорii”;

29. Primăria s. Izbiște, r-nul Criuleni ,,Iluminare stradală pentru fiecare”;

30. Primăria com. Săseni, r-nul Călărași „Repararea și renovarea fântânii arteziene din sectorul brigăzii de tractoare”;

31. Primăria s. Vadul lui Isac, r-nul Cahul „Uniți în sprijin pentru deplasare sigură a cetățenilor s. Vadul lui Isac”;

32. Primăria s. Peticeni, r-nul Călărași „Amenajarea curții IP Gimnaziul Peticeni sediul gimnaziului s.Peticeni, r-nul Călărași”;

33. Primăria s. Stolniceni, r-nul Hîncești   „Servicii specializate de calitate pentru locuitorii s. Stolniceni r-nul Hîncești”;

34. Primăria com. Măcărești, r-nul Ungheni ,,Parc Sonor în comuna Măcărești”;

35. Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni „Împreună pentru dezvoltarea satului! Uniți pentru fotbal”;

36. Primăria com. Zagarancea, r-nul Ungheni „Investind în dezvoltarea multilaterală a preșcolarilor grădiniței-creșă Ghiocel din satul Semeni”;

37. Primăria s. Corjeuti, r-nul Briceni ,,Amenajarea parcului din preajma „Monumentul Eroilor”;

38. Primăria s. Cobusca Noua, r-nul Anenii Noi ,,Mobilizarea diasporei și a cetățenilor pentru renovarea trotuarului de acces spre instituțiile publice din satul Cobusca Noua - acces sigur și egal pentru toți cetățenii”;

39. Primăria s. Corlăteni, r-nul Rîșcani „Un spațiu incluziv și prietenos pentru tinerii din localitatea Corlăteni”;

40. Primăria s. Nimoreni, r-nul Ialoveni ,,Energia verde – o oportunitate pentru Gimnaziul Mitropolit Gurie Grosu din Nimoreni”;

41. Primăria s. Codreanca, r-nul Strășeni   ,,Copilărie – dulce armonie! Amenajarea accesului la grădinița din s. Codreanca”

42. Primăria com. Sudarca, r-nul Dondușeni „Тeren de joacă pentru copiii din  s. Braicău соmunа Sudarca”;

43. Primăria s. Mereni, r-nul Anenii Noi   ,,Sport pentru comunitatea satului Mereni – crearea pistei multifuncționale în parcul central – ciclism, alergare, skateboard, penny board”;

44. Primăria s. Cobîlea, r-nul Șoldănești ,,Cobîlenii pentru un sat verde, salubru și bine amenajat”;

45. Primăria s. Mărculești, r-nul Florești   ,,Reamenajarea și dotarea terenului de joacă pentru copii din satul Mărculeşti, raionul Floreşti”;

46. Primăria s. Corpaci, r-nul Edineț ,,Sporirea calității accesului către gimnaziu din satul Corpaci și a măsurilor de eficiență energetică”;

47. Primăria s. Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei „Diaspora și băștinașii susțin copii și tinerii de acasă”;

48. Primăria s. Hijdieni, r-nul Glodeni ,,Un pas spre cultură pentru comunitate”;

49. Primăria s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni „Pavarea teritoriului, instalarea de bănci și urne la intrarea principală în Gimnaziul din s. Limbenii Noi raionul Glodeni”;

50. Primăria s. Andrușul de Jos, r-nul Cahul ,,Piscina este visul copiilor”;

51. Primăria com. Parcani, r-nul Soroca ,,Lucrări de reparație a blocului alimentar la instituția preșcolară din s. Voloave”.