Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Concurs pentru angajarea secretarilor generali în mai multe ministere

Cancelaria de Stat anunță lansarea concursului pentru ocuparea funcției de secretar general în mai multe ministere. 

 

În premieră, candidații pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de nivel superior vor prezenta un concept de dezvoltare instituțională, care reflectă viziunea acestora asupra priorităților și direcțiilor principale de dezvoltare ale autorității publice.

 

Documentele pot fi depuse prin poștă, email sau personal la sediul Cancelariei de Stat (Piața Marii Adunări Naționale, 1), până la data de 3 noiembrie 2021, ora.16.00.

 

Pentru detalii accesați următorul link:

 

https://gov.md/ro/content/fost-lansat-concursul-pentru-angajarea-secretarilor-generali-mai-multe-ministere